FAKTY

Mniej Ukraińców. Niewielu uczniów z UA w naszych szkołach

1.067 uchodźców mieszka obecnie w powiecie pabianickim. 956 osób znalazło lokum dzięki mieszkańcom powiatu, którzy zgłosili chęć przyjęcia do siebie potrzebujących. Kolejne 111 (w tym 59 dzieci) mieszka wciąż w punktach zbiorowych – poinformowało wczoraj starostwo.

To, oczywiście, jedynie oficjalne dane, dotyczące przybyłych po 24 lutego. Jeszcze niedawno (marzec) starosta Krzysztof Habura mówił o dwóch tysiącach uchodźców, ale te liczby się zmieniają. Są tacy, którzy wyjeżdżają dalej.

Na terenie gminy Pabianice przebywa 114 osób z Ukrainy,  w Pabianicach – 358. W Konstantynowie Łódzkim mieszka 65 uchodźców, w gminie Lutomiersk 166, w Ksawerowie 147, w Dłutowie 15, a w Dobroniu 202.

Z punktów zbiorowego pobytu korzysta 111 osób. Konstantynowie Łódzkim na sali w OSP Srebrna mieszka obecnie 11 osób, a w Ksawerowie 5. W gminie Pabianice są trzy punkty: dwa w Piątkowisku (klub sportowy i OSP) i w Bychlewie. W sumie jest tu 21 uchodźców. W Pabianicach w punktach zbiorowych przy Traugutta, Poprzecznej i Dąbrowskiego przebywają 74 osoby.

Sytuacja w szkołach

W ZS 3 w roku szkolnym 2021/2022 w 2 oddziałach przygotowawczych uczyło się 50 uczniów z Ukrainy.
Dwanaścioro z nich wzięło udział w naborze elektronicznym do powiatowych szkół ponadpodstawowych. Dwoje z nich nie zakwalifikowało się do wybranej szkoły, którą był ZS 3.
Pozostałe dzieci z oddziałów przygotowawczych:
-3 wyjechało dalej do innych państw europejskich
-2 pełnoletnich ukończyło edukację i znalazło pracę
– 3 – rodziny zdecydowały o powrocie do Ukrainy
– 1 będzie kontynuował naukę w IV klasie LO w ZS 3
Pozostałe osoby (29) odebrały zaświadczenia o ukończeniu oddziału przygotowawczego i nie zadeklarowały chęci kontynuowania nauki w ZS 3. Szkoła nie ma wiedzy o ich zamiarach dotyczących dalszej edukacji.
W naborze elektronicznym do klas pierwszych wzięło udział również 17 ósmoklasistów, którzy zostali zakwalifikowani do naszych szkół powiatowych.
Podsumowując – w klasach pierwszych uczyć się będzie na pewno 27 osób z Ukrainy (w tym 17 ósmoklasistów oraz 10 uczniów, którzy ukończyli oddział przygotowawczy w ZS 3).
Będą się oni uczyć w następujących szkołach powiatowych:
-I LO – 1 osoba do klasy o profilu mat.- geo. – ang.
-ZS 1 – 1 osoba w Technikum – technik pojazdów samochodowych
1 osoba w szkole branżowej – mechanik pojazdów samochodowych
-ZS 2 – 3 osoby – kierunki: technik informatyk oraz klasa mundurowa profil wojskowy
-ZS 3 – 21 osób właściwie we wszystkich kierunkach kształcenia.

(Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach)

Tagi: