KRUCHTA

Modlą się bez maseczek i odstępów. Pastor do bojaźliwych nie należy

Przywódca protestanckiej wspólnoty zauważa, że przepisy nie są jednoznaczne, bo wiele osób, którym zarzucono łamanie rozporządzeń dotyczących epidemii wygrało sprawy w sądzie.

Niedawno opublikowaliśmy zdjęcie, jakie zamieściła na swojej stronie internetowej katolicka parafia w Dłutowie. Widać, że wszystkie ławki są zajęte, a w świątyni jest znacznie więcej osób niż 50 (tyle wynika z przeliczenia na metry kwadratowe tak, aby frekwencji była zgodna z przepisami). Po publikacji testu zdjęcia zniknęły.

Poruszony przez nas temat wywołał dyskusję, a ponieważ na terenie miasta działa nie tylko Kościół katolicki, skontaktowali się z nami także protestanci z pabianickiego odłamu Kościoła Chrystusowego w RP*.

Wierni zwrócili uwagę na fakt, że w ich wspólnocie przy ul. Bagatela o nazwie Społeczność Chrześcijańska obywają się nabożeństwa, w których na powierzchni dużo mniejszych niż w kościołach katolickich gromadzi się kilkadziesiąt osób. – Wielbimy Pana Boga bez maseczek, a nasz pastor mandatów się nie boi. Nie dostał jeszcze, ale jakby miało tak się stać, to nie przyjmie. Do bojaźliwych nie należy – mówi jeden z członków SCh.

Postanowiliśmy porozmawiać z pastorem. Duchowny protestancki jest zdania, że każdy ma wolną wolę, jeśli ktoś obawia się, nie musi uczestniczyć w nabożeństwach ani spotkaniach. – Jest grupa takich osób, reszta na czele ze mną  taki wybór szanuje – usłyszeliśmy od pastora Jerzego Tarnowskiego. I dodaje: –Mamy kilka pomieszczeń, wspólnota nie zajmuje tylko jednej sali, a ponadto w nabożeństwach uczestniczą całe rodziny, trudno zatem wymagać od nich, aby u nas trzymali dystans, skoro w mieszkaniach są blisko siebie. Pragnę też zauważyć, że przepisy nie są jednoznaczne, wiele osób, którym zarzucono łamanie rozporządzeń dotyczących epidemii wygrało sprawy w sądzie. 

Co mówią przepisy?

Na stronie rządowej czytamy: “Obecnie w kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m. kw. , przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos. Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult”.

(Na zdjęciu głównym – kadr z grudniowego nabożeństwa)

* Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej należy do tzw. wolnych Kościołów. Zalicza się do nich również m.in. baptystów, ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowców. Kościoły tej grupy, nazywane ewangelicznymi albo ewangelikalnymi, akcentują autorytet Pisma Świętego, odkupienie człowieka przez śmierć Chrystusa na krzyżu, potrzebę osobistego nawrócenia – duchowego odrodzenia, czego potwierdzeniem jest chrzest przez zanurzenie. Wymaga to świadomej decyzji, wyboru, dlatego też Kościoły te określa się również mianem „Kościoły wyboru”, gdyż ich członków cechuje świadoma przynależność i zaangażowanie. To ludzie, wywodzący się z różnych środowisk, którzy przeżyli nawrócenie i przyłączyli się do Kościoła.