HISTORIA

Można wesprzeć badania archeologiczne w dawnych Rypułtowicach

Niektóre z odkrytych zabytków wymagają specjalistycznej konserwacji. Ta jest dość kosztowna.

Program “Rypułtowice – wieś kapituły krakowskiej”  ma na celu poznanie dziejów jednej ze wsi w średniowiecznych i nowożytnych dobrach pabianickich kapituły krakowskiej. Powadzony jest przez Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic w partnerstwie z Muzeum Miasta Pabianic i firmą GeoStar. Przedsięwzięcie wystartowało w 2018 r. Rok później przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe na terenie dawnej lokalizacji wsi.  Odkryte zostały relikty chaty, pochówki zwierzęce i liczne zabytki ruchome. Pisaliśmy o tym TUTAJ.
Niektóre z odkrytych zabytków wymagają specjalistycznej konserwacji. Ta jest dość kosztowna. TMDP chce również zorganizować dla mieszkańców naszego miasta wystawę poświęconą wynikom badań z minionego sezonu, a także kontynuować rozpoczęte badania terenowe.

– Ponieważ jednak koszty są stosunkowo wysokie, zwracamy się do mieszkańców miasta i regionu, jak również pabianickich firm, o wsparcie finansowe, które umożliwi nam kontynuację rozpoczętych działań – apeluje Maciej Wlazłowicz, sekretarz TMDP.

Tegoroczną część programu – projekt Rypułtowice – wieś kapituły krakowskiej. Wystawa i badania archeologiczne 2020. – można wesprzeć wpłacając darowiznę na https://zrzutka.pl/rypultowice. Dla każdego darczyńcy przewidziane są pamiątki udziału w zbiórce.