FAKTY

Muzeum zaprasza na bezpłatne wakacyjne zajęcia

Etnowarsztaty, nocki, gacki, szyfrowanie, wyprawa z Pabianką i inne tematy. Letnie spotkania muzealne zapowiadają się bardzo ciekawie.

Oto plan zajęć:

1-3.07.2020 godz. 11.00

„Wszystko jest liczbą”. Zajęcia na interaktywnej wystawie przybliżą fascynujący świat matematyki. Uczestnicy dzięki samodzielnym doświadczeniom przekonają się, że liczby i figury geometryczne można zaobserwować w sztuce, muzyce, geografii czy przyrodzie.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz: edukacja@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).

8-9.07.2020 godz. 11.00

„Szyfrowanie na drugie śniadanie” (cz. 1). Lekcja wyjaśni czym jest szyfrowanie, przybliży przykłady jego wykorzystania w historii oraz uzmysłowi, jak często jest ono wykorzystywane w życiu codziennym. Uczestnicy zajęć przećwiczą umiejętność kodowania i odkodowywania informacji wykorzystując w tym celu jedne z najstarszych systemów szyfrowania: Szachownicę Polibiusza i Szyfr Cezara. Wymagana umiejętność czytania i pisania.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Piotr Poreda: piotr.poreda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).

15-16.07.2020 godz. 11.00

„Szyfrowanie na drugie śniadanie” (cz. 2). W drugiej części lekcji przeniesiemy się w czasy współczesne i poznamy bardziej skomplikowane szyfry oraz maszyny wykorzystywane do kodowania. Zajęcia przybliżą m.in. historię Enigmy i polski wkład w złamanie kodu tego urządzenia. Uczestnicy zajęć wykonają ćwiczenia z użyciem alfabetu Morse’a oraz symulatora Enigmy. Wymagana umiejętność czytania i pisania.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Piotr Poreda: piotr.poreda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

22-23.07.2020 godz. 11.00

„Etnowarsztaty”. Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią wycinanki ludowej w Polsce oraz wykonają 3 kartki z wybranymi wzorami stosowanymi w wycinkarstwie sieradzkim i łowickim.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Beata Borycka: dkm@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

30-31.07. i 4.08.2020 godz. 11.00

„Woda – źródło życia”. Zajęcia przybliżą najmłodszym temat wody – cennego daru natury, bez którego nie byłoby życia. Opowiemy o pochodzeniu, właściwości, zastosowanie i jej roli w dziejach.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz: edukacja@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

6-7.08.2020 godz. 11.00

„W pracowni konserwatora”. Uczestnicy poznają jedną z technik pozłotniczych w ramach której samodzielnie dokonają złocenia drewnianej szkatułki.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Aleksandra Walczak, Justyna Ruszkiewicz: edukacja@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 24
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

11-13.08.2020 godz. 11.00

„Z Pabianką przez podziemne Pabianice”. Opowiemy o początkach obecności ludzi na terenie Pabianic. Na planie miasta sprawdzimy, gdzie osiedlali się pierwsi mieszkańcy i zapoznamy się z przedmiotami jakich używali w epoce kamienia, brązu i żelaza.  Podejrzymy z jakich naczyń jedli w średniowieczu i renesansie kanonicy kapituły krakowskiej. Na koniec wykonamy ozdoby z drutu i poskładamy potłuczone garnki.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadząca: Sławomira Ruta: darcheo@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 15
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

19-20.08.2020 godz. 11.00

„Nocki, gacki i borowce, czyli o nietoperzach z naszych okolic”. Zajęcia opowiadają o szczegółach biologii fascynującej grupy ssaków – nietoperzy. Na przykładzie rodzimych gatunków dzieci poznają m.in. przystosowania tych niewielkich zwierząt do życia w powietrzu, przebieg ich cyklu rocznego, znaczenie nietoperzy w środowisku i potrzebę ich ochrony. Spotkanie kończy rozwiązywanie rebusów związanych z tematem (prezentacja + warsztaty).
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński: przyroda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

26-27.08.2020 godz. 11.00

„Skrzydlate drapieżniki okolic Pabianic”. Zajęcia opowiadają o bardzo ciekawej grupie ptaków – szponiastych i sokołach. Na przykładzie gatunków bardziej lub mniej regularnie pojawiających się na terenie powiatu pabianickiego omówiona zostanie biologia tych ptaków i ich przystosowania do zdobywania pokarmu. Spotkanie kończy rozwiązywanie rebusów związanych z tematem. (prezentacja + warsztaty).
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński: przyroda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). Zajęcia dla dzieci powyżej 7 lat.

Zapisy na bezpłatne zajęcia przyjmują prowadzący. Liczba miejsc ograniczona.
W trakcie spotkania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (np. maseczką, przyłbicą).

Uwagi:

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  • Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie prowadzenie zajęć. Dzieci do 13 roku życia biorą udział w zajęciach wraz z pełnoletnim opiekunem. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za niepełnoletnie osoby przebywające na jego terenie. Odpowiedzialność ponosi opiekun prawny niepełnoletniego.