FAKTY

Na razie tylko 57 dzieci pójdzie do szkoły od poniedziałku

  • Od 25 maja we wszystkich miejskich szkołach będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III.
  • Na 1610 uczniów rodzice zgłosili raptem 57.
  • Świetlice będą działały od godz. 7.30 do 15.30, z utrzymaniem zasad bezpieczeństwa.
  • Mało było dzieci w przedszkolach, a jest jeszcze mniej.

Szkoły zebrały informacje, ilu rodziców deklaruje chęć posłania dziecka do szkoły – na 21 maja zgłoszono 57 dzieci (na 1610 uczniów ogółem w tym przedziale wiekowym). Najmniej w SP 9 – 2, najwięcej w SP 5 – 9. Po naradzie z dyrektorami szkół ustalono, że zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III będą prowadzone jak dotąd, w formie zdalnej. Od 25 maja we wszystkich szkołach ruszą konsultacje dla uczniów klas VIII. Organizację i plan konsultacji samodzielnie ustalają szkoły.

Dzisiaj do szkół, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, zostaną przekazane dodatkowe środki higieniczne: maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji.

Wczoraj w przedszkolach było 119 dzieci (z braku dzieci nieczynne było PM 2 i PM 6), w Żłobku Miejskim przy Moniuszki i Skargi łącznie 33 dzieci. Dzisiaj do miejskich przedszkoli rodzice przyprowadzili tylko 110 dzieci. Liczba chętnych systenatycznie się zmniejsza. O tym, że w przeszkolach jest mniej chętnych niż miejsc napisaliśmy TUTAJ.