PORADNIK

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Od 24 lutego można składać wniosek o przyjęcie do przedszkola miejskiego. Z kolei 26 lutego mija termin zapisów do szkół podstawowych.
Przedszkola

Rekrutacja nowych dzieci potrwa do 16 marca. W Pabianicach jest 12 przedszkoli miejskich, przygotowano w nich 558 miejsc.
Czytelnie wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć elektronicznie lub papierowo. Wnioski są do pobrania na stronie przedszkola, UM (w zakładce oświata – rekrutacja) i w wyznaczonym miejscu przy wejściu do placówek. Rodzice mogą złożyć wnioski do maksymalnie trzech przedszkoli ze wskazaniem priorytetów. Jeśli będzie więcej, o wyborze zdecyduje komisja rekrutacyjna. W pierwszym etapie naboru deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składali rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola. Wpłynęło ich 1411. W obecnym roku szkolnym (2020/2021) w przedszkolach miejskich w Pabianicach działa 80 grup, do których uczęszcza 1865 dzieci.

Szkoły podstawowe

To ostatni dzwonek, żeby zapisać dziecko do szkoły podstawowej. Termin mija 26 lutego. Rodzice dzieci siedmioletnich składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w obwodzie zamieszkania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski są do pobrania na stronie szkoły, Urzędu Miejskiego w Pabianicach (w zakładce oświata – rekrutacja) oraz w wyznaczonym miejscu przy wejściu do poszczególnych placówek. Przyjęcie kandydatów spoza rejonu i spoza miasta nastąpi wyłącznie w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc.