FAKTY

Nasi nowi policjanci

10 sierpnia  Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 65 funkcjonariuszy, w tym 47 policjantów i 18 policjantek. W pabianickiej KPP służbę rozpoczęły właśnie dwie osoby (policjantka i policjant).

Rotę ślubowania za inspektorem Tomaszem Olczykiem, I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 2 sierpnia 2022 roku. To kolejne przyjęcie do służby w tym roku, dotychczas przyjęto 188 nowych funkcjonariuszy. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu.

Na rok 2022 zaplanowano jeszcze dwa terminy przyjęć do służby:

– 19 września,

– 29 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

(Źródło KPP Pabianice/KWP Łódź)