ROZRYWKA

Nasi uczniowie grają Czechowa

Dwie jednoaktówki Antoniego Czechowa wystawili na scenie MDK-u młodzi aktorzy z Koła Teatralnego przy I LO. „Oświadczyny” i „Niedźwiedzia” wyreżyserowali opiekunowie koła: Sylwia Płócienniczak (polonistka) i Tomasz Kozioł (anglista).