FAKTY

Nie zaszczepiłeś się? Będzie problem z odwiedzeniem bliskiego w szpitalu?

Tylko w obliczu śmierci pacjenta szpitala osoba niezaszczepiona bez pokazywania negatywnego testu bez problemu stanie przy łóżku bliskiego. Tak wygląda sytuacja w świetle wydanych we wrześniu instrukcji Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych. Czy w ten sposób uda się nakłonić opornych do szczepień?

Są rekomendacje Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące odwiedzin w szpitalach. Nie zaleca się odwiedzania pacjenta niezaszczepionego przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2). Wyjątkiem są sytuacje szczególne: “powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu)” czytamy na rządowej stronie.

Pabianiczanie odwiedzają bliskich w różnych szpitalach. Każda z placówek po swojemu odnosi się do rekomendacji.

Jak jest obecnie w pabianickim szpitalu?

Długo przed pojawieniem się odgórnych wskazówek wypracowaliśmy własne praktyki. Przez całą dobę można bez problemu przekazywać potrzebne rzeczy dla swoich bliskich przy szatni, a to już ogranicza wędrówki. Co do odwiedzin, to decydują o tym szefowie oddziałów. To oni mogą zadać pytanie także dotyczące szczepień czy  przechorowania Na pewno nie jest u nas tak, że zabrania się w sytuacjach uzasadnionych bezpośredniego kontaktu z bliskimi. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy trzeba się pożegnać. Chodzi o to, by zapewnić wszystkim maksymalny poziom bezpieczeństwa, np. poprzez zapewnienie stroju ochronnego – tłumaczy Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno-technicznych w PCM.

Instrukcje MZ i GiS

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

Jeżeli pacjent:

• jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub

• przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:

• posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21

lub

• przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

przy zachowaniu reżimu sanitarnego

c. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego

Jeżeli pacjent

• nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,

• nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz

• nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,

rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik);

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które  uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Niniejsze rekomendacje nie dotyczą:

  • Organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innych
    oddziałach szpitalnych) przez ich rodziców lub opiekunów.
  • Organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych i innych podmiotach
    leczniczych udzielających opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
  • Organizacji odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna pacjenta chorego
    terminalnie.

Szczegóły w załącznikach TUTAJ