KRUCHTA

Nietypowy konkurs: 400 zł za zaprojektowanie Grobu Pańskiego

Parafia św. Maksymiliana motywuje finansowo do stworzeniu miejsca adoracji Chrystusa.

Konkurs dotyczy projektu symbolicznego grobu związanego z nim miejsca adoracji. Nagrodą za pomysł przyjęty do realizacji jest 400 zł. Prawo ostatecznego wyboru zwycięzcy przysługuje ks. proboszczowi Ryszardowi Stankowi.

Tematyka Grobu Pańskiego oprócz charakterystycznych elementów liturgicznych, może być inspirowana następującymi zagadnieniami:
• “Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” – w ramach przygotowań do beatyfikacji ks. kardynała, która odbędzie się 7.06.2020 w Warszawie;
• “Wielka Tajemnica Wiary” – hasło obecnego roku duszpasterskiego.

Laureat Konkursu, którego projekt zostanie wybrany do realizacji, zaproszony jest również do pomocy przy jego wykonaniu.
Projekty, szkice w formacie A3 – należy składać do 20. marca 2020 (włącznie) w Kancelarii parafialnej, w godzinach od 9.30 do 11.00 i od 16.00 do 17.30. Projekt można przesłać również na maila: maksymilian.pabianice@gmail.com, w formacie jpg lub pdf.
Więcej informacji TUTAJ.