FAKTY

Nowa wicedyrektor w Powiatowym Urzędzie Pracy

Konkurs wygrała Sylwia Gawrońska-Zdzienicka. Komisja nie miała dylematu, bo wystartowała tylko jedna osoba.

Magdalena Werstak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach po odejściu ponad rok temu Danuty Skwirowskiej na emeryturę szefowała bez zastępcy. Teraz “wzbogaciła się” o prawą rękę.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wicedyrektora pojawiło się na początku listopada br. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej PUP. Wybór padł na Sylwię Gawrońską-Zdzienicką. Komisja konkursowa nie miała trudnego zadania, gdyż zgłosiła się tylko jedna kandydatka.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia czytamy, że “posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wiedzę z zakresu znajomości przepisów prawa (…) oraz cechy osobowe, zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, które gwarantują należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku”.

Będzie m.in. bezpośrednio nadzorować Centrum Aktywizacji Zawodowej z pomocą Naczelnika CAZ, odpowiadać za dział informacyjno-ewidencyjny PUP, planować i dysponować środkami Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON oraz zajmować się filią instytucji w Konstantynowie Łódzkim.

Do tej pory zawodowo w Pabianicach zaistniał mąż nowej wiceszefowej PUP Piotr Zdzienicki, doktor nauk prawnych  zajmujący się w ZWIK-u pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Wchodzi on także w skład Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Oprócz wymogów określonych przepisami w konkursie na wicedyrektora PUP, mile widziana była umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, doświadczenie w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w tym unijnymi, a także rzetelność, kreatywność i komunikatywność.

Niestety, nowa pani dyrektor nie miała czasu, by przesłać nam zdjęcie i odpowiedzieć na pytania dotyczące wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Na razie nie wiadomo, kiedy nawiąże stosunek pracy z PUP, ponieważ dyr. Werstak przebywa na zwolnieniu chorobowym i obecnie nie jest możliwe dopełnienie formalności związanych z objęciem stanowiska.