FAKTY

Nowe podstawówki bez patronów – reakcja kuratorium [AKTUALIZACJA]

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by gimnazja przekształcające się w szkołę podstawową pozostały przy dotychczasowym patronie.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że nowe-stare szkoły podstawowe od września wystartują bezimienne i każda z nich będzie musiała od nowa przejść procedurę nadania imienia (czytaj tutaj). Tak zdecydowali radni miejscy. W rozmowie z pabianice.tv dyrektorzy gimnazjów zadeklarowali, że pozostaną przy obecnym patronie.

Podejście nauczycieli zgodne jest zresztą ze wskazówkami władz oświatowych. Na publikację zareagowała wicekurator oświaty w województwie łódzkim – Elżbieta Ratyńska, przesyłając nam fragment rozporządzenia MEN dotyczący patronów szkół.

Czytamy w nim m.in.: “Proponujemy, aby szkoły, które podlegają zmianom organizacyjnym w związku z reformą, a mają patrona, zachowały go. (…) Szkoła, którą przekształcono z dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum w przypadku, gdy następuje przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową (…)”.

Do rozporządzenia wprowadzono także przepis o tym, w jaki sposób można dokonać zmiany lub uchylenia imienia placówki, ale nasi dyrektorzy nie chcą dokonywać ani zmiany, ani uchylenia. Czy to oznacza, że uchwała Rady Miejskiej kłóci się z rozporządzeniem MEN, a procedura nadania tego samego imienia jest zbędna?

[AKTUALIZACJA] Oto stanowisko, jakie dziś (15.03.) otrzymaliśmy z kuratorium:

– Co do zasady, szkoły po przekształceniu zachowują dotychczasowe imię. Zapis dotyczący możliwości zmiany imienia ma na celu wskazanie drogi do takiej zmiany, a nie obliguje do zmiany imienia przekształcanej szkoły. Warto tu przypomnieć, że nadanie lub zmiana imienia szkoły leży w kompetencjach lokalnych środowisk, a nie MEN czy Kuratorium. Dotyczy to również SP15 i innych. Uchwały Rady Miejskiej dotyczą sieci szkół i są dokonywane na mocy przepisów ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo Oświatowe i opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty o przedmiotowej uchwale w żadnym punkcie nie odnosi się do imion szkół, które powstają w wyniku tych przekształceń.

PRZECZYTAJ INFORMACJĘ MEN DOT. PATRONÓW SZKÓŁ

(Na zdjęciu popiersie patronki dawnej SP nr 15, które nadal znajduje się w placówce. Maria Curie-Skłodowska nie ma szans na powrót. Zastąpią ją AK-owcy).