FAKTY

Nowe wytyczne dotyczące szczepień

Dwa punkty szczepień w powiecie pabianickim. Wydajność –  po minimum 500 dawek dziennie.  Starania o filię w szkole.

13 kwietnia zmieniły się wytyczne dotyczące organizacji dużych punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień. Punkty Szczepień Masowych i wszystkie ustalenia z nimi związane już nie obowiązują.
W każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powstać mają co najmniej dwa duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych (PSP), zorganizowane przez powiat. W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców mają powstać Punkty Szczepień Powszechnych z wydajnością min. 500 dawek dziennie. Szczepienie pierwszych pacjentów w PSP ma zacząć się po 25 kwietnia.
W powiecie pabianickim zostaną uruchomione dwa Punkty Szczepień Powszechnych zlokalizowane w Konstantynowie Łódzkim (Centrum Rehabilitacji przy ul. Lutomierskiej 35)  i  w Pabianicach – w Pabianickim Centrum Medycznym.

Wystąpienie do NFZ w sprawie filii

Ze względu na organizacyjne możliwości PCM i w związku z zapowiedzianym przez rząd zwiększeniem dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 prezydent Pabianic zwrócił się do starosty pabianickiego o wystąpienie do dyrektora Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażenie zgody na uruchomienie „filii” dla PSP PCM w Szkole Podstawowej nr 16. Ta placówka została wcześniej zgłoszona przez prezydenta do wojewody łódzkiego jako Punkt Szczepień Masowych, który miał przyjmować na szczepienia od 19 kwietnia. Szkoła została na to przygotowana – w dużej sali gimnastycznej przygotowano pięć boksów do szczepień, zakupiono lodówki, wyposażono w komputery i oznaczenia zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi. Koszt organizacji punktu szczepień wyniósł ponad 40 tys. zł.

Uruchomienie takiego punktu w dodatkowej lokalizacji pozwoliłoby na zaszczepienie większej liczby mieszkańców, zapewniłoby zachowanie bezpiecznego odstępu osób szczepionych od pacjentów badanych oraz pozwoliłoby na większy komfort pracy zespołów szczepiących – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz,