FAKTY

Nowi policjanci w naszej komendzie

9 listopada w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 90 nowo przyjętych policjantów. Szeregi pabianickiej policji zasiliło 10 policjantów (3 kobiety i 7 mężczyzn).

Rotę ślubowania wypowiedzieli wszyscy przyjęci do służby  funkcjonariusze:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji łódzkiego garnizonu. Było to piąte przyjęcie do służby w roku 2021. Dotychczas przyjęto 391 policjantów. W tym roku zaplanowano jeszcze jeden termin przyjęcia do służby – 30 grudnia 2021.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

(Źródło: KWP/KPP)