FAKTY

Nowi radni od dziś oficjalnie upoważnieni do działania

Dziś wybrani 21 października otrzymali zaświadczenia o wyborze.

W sali ślubów USC przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Sławomir Lucjan Szczesio zadedykował wybranym na kadencję 2018-2023 fragment Pieśni XIV Jana Kochanowskiego:

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.

TUTAJ wyniki wyborów do Rady Miejskiej.

Ślubowanie pracownika samorządowego złożył dziś także Marek Gryglewski, powołany od 1 listopada na drugiego zastępcę Grzegorza Mackiewicza. O propozycji i jej przyjęciu pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ. Będzie nadzorował pracę wydziałów: Inwestycji i Eksploatacji, Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, Zarządu Dróg Miejskich i Schroniska dla zwierząt.

Marek Gryglewski (ur. 1972) jest magistrem ekonomii, absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami ze środków Unii Europejskiej oraz z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ostatnio pracował jako p.o. zastępcy dyrektora ds. administracyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Żonaty, ojciec dwóch synów.

Pierwszym zastępcą prezydenta Pabianic pozostanie Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek. Będzie nadzorowała pracę wydziałów: Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych i Gospodarczych, Spraw Lokalowych, Zespołu ds. promocji Miasta, przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Miasta Pabianic, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie, Żłobka Miejskiego, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta Grzegorza Mackiewicza odbędzie się 22 listopada we Dworze Kapituły Krakowskiej.

Na zdjęciu od lewej: Gabriel Grzejszczak, Monika Urbańska, Marta Cicha, Tadeusz Gęs, Iwona Marczak, Krzysztof Rąkowski, Andrzej Żeligowski, Grażyna Wójcik, Bożenna Kozłowska, Włodzimierz Stanek, Krzysztof Hile, Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, Grzegorz Mackiewicz, Dariusz Cymerman, Marek Gryglewski (radny powiatowy, od jutra wiceprezydent), Piotr Duraj, Joanna Kupś, Piotr Różycki, Małgorzata Grabarz, Aleksander Wójtowicz, Aleksandra Stasiak, Adam Kaczorowski, Monika Cieśla i Antoni Hodak.

Ten skład wkrótce się zmieni. Mandat po Grzegorzu Mackiewiczu obejmie Alicja Jóźwiak, a po Aleksandrze Jarmakowskiej-Jasiczek – Dorota Pędziwiatr.