FAKTY

O przemocy w rodzinie z ekspertami

Otwarta konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędzie się 2 października w godz. 9-13 w Miejskim Ośrodku Kultury.

Chętni wysłuchają wystąpień specjalistów z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Będą też prezentacje przedstawicieli lokalnych służb działających w tym obszarze. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-edukacyjne.

Konferencja jest elementem projektu „Kocham. Lubię. Szanuję” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.