FAKTY

Od jutra mieszkańcy mogą przychodzić do urzędu

21 maja miejscy urzędnicy wracają do bezpośredniej obsługi pabianiczan.
  • Wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności dla zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników: obowiązek zakrycia nosa i ust (to samo dotyczy bezpośrednio obsługujących urzędników), zachowanie bezpiecznego odstępu, dezynfekcja rąk przed wejściem (lub noszenia jednorazowych rękawiczek) i pomiar temperatury.
  • Ze względów bezpieczeństwa osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych albo temperaturę powyżej stanu podgorączkowego nie będą bezpośrednio obsługiwane.
  • Zostanie ograniczona liczba klientów jednorazowo przebywających w budynkach UM, w których mieszczą się poszczególne wydziały (10 m kw. powierzchni korytarza na osobę): św. Jana 10 – 3 osoby, Narutowicza 33  – 4 osoby (po dwie do każdego z wydziałów), Kościuszki 18 i Kościuszki 22 –  po 2 osoby, Zamkowa 16 – 8 osób, św. Jana 4 – 6 osób. W tych dwóch ostatnich budynkach, gdzie jest najwięcej interesantów, będą rozdawane identyfikatory.

Urząd Miejski pracuje w godz. 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00. Kasy odpowiednio godzinę krócej.

– Nadal rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie i ograniczenie osobistych wizyt do niezbędnego minimum – mówi rzeczniczka UMP Aneta Klimek.