FAKTY

Wdychamy mniej zanieczyszczeń, ale może być lepiej

Przedstawiciele kierownictwa Zakładu Energetyki Cieplnej oprowadzali dziś władze miasta i dziennikarzy po oddanej niedawno w pełnym zakresie do użytku instalacji. Jej zadaniem jest redukcja zanieczyszczeń trafiających do atmosfery.

Wielkość efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięcia:

Dwutlenek siarki – SO2 – 147,103 ton/rok – 73% redukcji SO2
Tlenki azotu – NOx – 10,509 ton/rok – 11% redukcji NOx
Tlenek węgla – CO 12,601 ton/rok – 42 % redukcji CO
Pyły – 59,204 ton/rok – 95% redukcji pyłu w tym pyłów PM10 i PM2,5

Wartość całkowita projektu to ok. 45 mln złotych. Wsparcie ze strony NFOŚiGW stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych spółki. Wykonawca koniecznej inwestycji to Elemont Sp. z o.o. z Opola, która wywiązała się w umowy w przewidzianym czasie, czyli do końca ubiegłego roku. Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj.

Obecnie pracują dwa kotły z trzech, gdyż takie jest zapotrzebowanie – mówił prezes ZEC Krzysztof Mondzielewski.

Celem realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej projektu jest dostosowanie istniejącej instalacji redukcji zanieczyszczeń do mających obowiązywać – od 01.01.2023 roku – zaostrzonych norm. Musi zostać ograniczona emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów. Gdyby inwestycja nie została zrealizowana, musielibyśmy płacić gigantyczne kary, skutkujące likwidacją ciepłowni.

Inne sposoby

Dążenie do poprawy jakości powietrza to działania wielowymiarowe, a tzw. niska emisja, najbardziej szkodliwa, to wciąż nierozwiązany problem. Prezydent Grzegorz Mackiewicz przypomniał, że działania w tym kierunku mogą podjąć też np. właściciele domków jednorodzinnych. Miasto uruchamia własne programy wymiany źródeł ciepła. Ponadto działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Z konsultacji osobistych lub telefonicznych w sprawie dotacji na wymianę pieca lub ocieplenie domu skorzystało dotąd 250 osób. Złożono 29 wniosków o dofinansowanie i 9 wniosków o wypłatę środków. Wiele osób jest w trakcie kompletowania dokumentacji. 25 stycznia rozpoczęty został nabór o dofinansowanie na najwyższy poziom dofinansowania, w którym można uzyskać nawet 90% zwrotu inwestycji. Jest on skierowany do osób o najniższych dochodach, których miesięczny dochód nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym – 1 260 zł. Punkt działa przy ul. św. Jana 4, pok. 20, tel. 42 22 54 625, 509 309 848, e-mail czystepowietrze@um.pabianice.pl.

Straż Miejska  podzieliła miasto na obszary i, wspomagając się dronem, kontroluje pod kątem ogólnego zanieczyszczenia. -Spadła liczna interwencji, co świadczy o wzroście świadomości mieszkańców – podsumował komendant Straży Miejskiej Tomasz Makrocki.

Dane liczbowe: 2019 – 434 interwencji (zleconych i własnych), 19 mandatów karnych, 23 pouczenia, 1 sprawa trafiła do sądu. 2020 – 361 interwencji, 15 mandatów karnych, 11 pouczeń, 1 wniosek do sądu o ukaranie. 2021 rok 278 interwencji – 6 mandatów, 6 pouczeń, 1 wniosek do sądu o ukaranie. 2022 – 2 kontrole, 1 pouczenie.

Tagi: