FAKTY

Od soboty walka ze szczurami

Od 15 września do 15 października potrwa jesienna deratyzacja miasta. Powinni ją przeprowadzić wszyscy właściciele bądź inne podmioty władające nieruchomością na terenie Pabianic.

Deratyzacja polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

Należy:

• usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla szczurów,
• umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu,
• uzupełniać preparat w trakcie trwania deratyzacji,
• przekazać padłe gryzonie do utylizacji,
• usunąć preparat po upływie terminu deratyzacji.

Akcję nadzorować będzie Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM – mogą poprosić np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *