FAKTY

Pabianiccy seniorzy do marszałka: Nie mieścimy się tu już!

Przybywa chętnych na zajęcia. Czy uda się powiększyć bazę dla starszych pabianiczan? Póki co jest karta z ulgami dla seniorów o zasięgu wojewódzkim.

Do pabianickiego Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej przyjechał dziś marszałek Witold Stępień. Usłyszał m.in. że seniorom trudno już pomieścić się w CS. Na gorąco zaproponował, by zacząć myśleć o osiedlowych centrach czy o większym lokum.

Centrum Seniora powstało dwa lata temu. Już po roku korzystało z niego nawet 650 chętnych. Mają doskonałe warunki. Zobacz, jak wygląda pobyt w CS. Nasi seniorzy nalezą do najaktywniejszych w Łódzkiem.

Seniorzy dopytywali dziś o możliwość korzystania z unijnych funduszy na działalność samopomocową nieformalnych grup, np. wspierających osoby z chorobą nowotworową, jednak najważniejszym punktem programu było zachęcanie starszych pabianiczan do korzystania z Karty Seniora Województwa Łódzkiego. W jej ramach są np. tańsze bilety ŁKA. Karta, wydawana bezpłatnie i bezterminowo, upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się TUTAJ. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

KSWŁ wystartowała 2 stycznia. To działania na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim. Program ma na celu:

• promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
• wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
• zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
• umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego? Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego? Złożenie wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego? Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź (tel. (42) 203 48 78, godziny pracy urzędu: 8-16).

Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Można ją odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku (odbioru może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości).

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ma pośredniczyć w wydawaniu kart, by seniorzy nie musieli specjalnie fatygować się do Łodzi. Wniosek o wydanie karty można pobrać TUTAJ lub osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Korzystanie z pabianickiej Karty Seniora nie wyklucza posługiwania się wojewódzką.