HISTORIA

Pamiętają o bohaterach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi zapalili dziś znicz na grobie Józefa Doparta.

Józef Dopart (1906-1999) to jeden z kilku Orląt Lwowskich w województwie (pabianiczanie pamiętają go jeszcze jako wieloletniego szefa Urzędu Skarbowego). Uczniowska delegacja co rok odwiedza groby patronów swojej szkoły, by zapalić symboliczny znicz i złożyć kwiaty przybrane biało-czerwonymi elementami.

– Życzę wam, żebyście nigdy nie musieli walczyć w obronie kraju, w obronie rodzinnego miasta – powiedziała córka Alicja.

„Orlęta Lwowskie” to określenie młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec braku regularnych oddziałów wojskowych ochotniczo zgłosili się na pole bitwy. W obronie miasta walczyli w listopadzie 1918 roku z wojskami ukraińskimi, a latem 1920 roku z Armią Czerwoną, w czasie wojny polsko-bolszewickiej.