KRUCHTA

Parafie podają instrukcje samodzielnego błogosławienia pokarmów

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie wolno organizować tradycyjnego święcenia koszyczków z jadłem w Wielką Sobotę, ale przed niedzielnym śniadaniem należy omodlić posiłek.

Wędrówka do kościoła z koszyczkiem w tym roku odpada. Księża proszą natomiast, aby przed śniadaniem wielkanocnym w rodzinnym gronie uczestniczyć w uroczystym błogosławieństwie. Ma je poprowadzić ojciec rodziny lub inna osoba. Nie może poświęcić on pokarmów wodą święconą – wynika z informacji zawartych w ogłoszeniach duszpasterskich.

Tekst błogosławieństwa pokarmów w domu znajduje się TUTAJ. 

***

Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia premiera z 31 marca, do 11 kwietnia włącznie w obrzędach religijnych może uczestniczyć do 5 osób (oprócz prowadzących nabożeństwa czy pogrzeby). Jednak już od niedzieli wielkanocnej (12 kwietnia) ten limit się zwiększa do 50 osób, ale łącznie z “obsługą” ceremonii.