KRUCHTA

Paweł Chmura będzie za trzy lata głosił kazania. I nie tylko…

Świeccy mężczyźni publicznie wyrazili wolę przyjęcia święceń diakonatu.

Wczoraj w łódzkiej katedrze siedemnastu mężów i ojców rozpoczęło przygotowanie do święceń diakonatu. W tym gronie znalazł się pabianiczanin Paweł Chmura z parafii św. Maksymiliana, żonaty i dzieciaty nauczyciel religii w “Mechaniku”. Zapowiedzieliśmy to TUTAJ.

Podczas uroczystej mszy świeccy ojcowie i mężowie w obrzędzie Admissio (kandydatury) publicznie wyrazili wolę przyjęcia święceń diakonatu w wyznaczonym przez Kościół czasie, czyli po trzech latach przygotowań.

Diakon – prawie ksiądz

Kompetencje diakona są spore. Może on odprawiać nabożeństwa, błogosławić śluby, prowadzić pogrzeby, udzielać komunii i głosić kazania. Nie wolno mu jednak sprawować mszy świętych, spowiadać i udzielać sakramentu namaszczenia chorych.

Co ciekawe papież Franciszek uczynił niedawno jednego z diakonów proboszczem w rzymskiej parafii. To jedynie funkcja administracyjna.

W ciągu trzyletniego okresu przygotowawczego kandydaci na diakonów uczą się m.in. sprawowania liturgii, głoszenia kazań i śpiewu kościelnego. Święcenia diakonatu kandydaci na kapłanów mają pod koniec 5. roku seminarium. Diakoni pod koniec 6. roku są wyświęcani na kapłanów.

Świeccy mężczyźni będą także ślubować posłuszeństwo biskupowi diecezji i jego następcom. Zobowiążą się także – jak księża – do codziennego odmawiania brewiarza.

Zgoda żony i inne warunki

Ogólne kwalifikacje do diakonatu to m.in.: zdrowie fizyczne i psychiczne, głęboka religijność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, zaangażowanie w prace charytatywne.

Zgodnie z literą prawa kanonicznego kandydat do diakonatu stałego – mężczyzna nieżonaty i zobowiązujący się do celibatu – może przystąpić do święceń po ukończeniu 25. roku życia. Kandydat związany małżeństwem musi mieć ukończonych 35 lat i posiadać pisemną zgodę żony.

Historia

Posługę diakonatu stałego przywrócił w 1967 roku papież Paweł VI. Pierwszych pięciu żonatych mężczyzn wyświęcono na diakonów w 1968 roku w katedrze w Kolonii.

Według danych Katolickiej Agencji Informacyjnej z 2017 roku na świecie posługuje już około 45.255 stałych diakonów w 129 krajach.

W Polsce funkcję diakona dla świeckich mężczyzn wprowadzili biskupi w 2001 roku. Obecnie w naszym kraju jest 26 diakonów stałych.

4 maja wszedł w życie styczniowy dekret arcybiskupa Grzegorza Rysia o ustanowieniu Ośrodka Formacji Diakonów Stałych.

(Fot. Archidiecezja Łódzka)


3 komentarze do “Paweł Chmura będzie za trzy lata głosił kazania. I nie tylko…

  1. Pan Chmura uczył mnie religii wieki temu w sp 15. Mimo, iż dziś jestem ateistką z aktem apostazji w przygotowaniu, to jednak Tego Pana wspominam naprawdę miło i czuc, że to człowiek z powołaniem i wiedzą. Gdyby bylo takich więcej, może ta apostazja byłaby niepotrzebna.

  2. “Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami.” NOWY TESTAMENT
    1 List do Tymoteusza, 3,12

  3. Obecnie jest 31 wyświęconych diakonów stałych w 9 diecezjach polskich (stan na wrzesień b.r.). Przygotowuje się do diakonatu stałego ponad setka kolejnych kandydatów.

Comments are closed.