FAKTY KRUCHTA

PCM nie ujawni zarobków szpitalnego kapelana

W ramach umowy o pracę ksiądz spowiada, odprawia msze, troszczy się o kaplicę i gabloty. Opieka duszpasterska wynika z zapisów konkordatu, jednak kwoty wynagrodzenia za pracę księdza w PCM nie poznamy. Według szpitala podanie takich danych naruszyłoby “prywatność osoby fizycznej”.

Jakiś czas temu na FB parafii św, Maksymiliana naszą uwagę zwrócił następujący wpis: ” Szpital. W Pabianickim Centrum Medycznym, dzięki naszym księżom, codziennie jest Pan Jezus. Każdego dnia na innym oddziale (dokładną rozpiskę znajdziecie na stronie www szpitala). Chorzy mogą przyjąć Pana Jezusa do serca w komunii świętej, a w każdą sobotę o 16.30 uczestniczyć we mszy świętej. O 15.30 w sobotę mogą przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. W sobotę także księża z Panem Jezusem wędrują po wszystkich oddziałach szpitalnych, chcąc dotrzeć do każdej osoby, która nie mogła przyjść na mszę świętą”.

Skłonił nas on do zapytania o zarobki księży w szpitalu na przestrzeni lat 2015-2019 oraz o kwotę, jaką spółka miejska PCM wypłaca co miesiąc za posługę duszpasterską w bieżącym roku. Szpital odmówił odpowiedzi, powołując się na “prywatność osoby fizycznej”.

Jak czytamy w uzasadnieniu odmowy: “W naszej ocenie ksiądz wykonując posługę na rzecz pacjentów szpitala, nie pełni funkcji publicznej ani nie jest funkcjonariuszem publicznym. W związku z powyższym uważamy, że w stosunku do jego danych osobowych zastosowanie ma przepis ograniczający prawo do informacji publicznej w szczególności co do wynagrodzenia. W chwili obecnej podobnie jak w latach 2015-2019 funkcje kapelana pełni jedna osoba, zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu i podanie danych dotyczących wynagrodzenia, byłoby naruszeniem prawa w stosunku do osoby której dotyczy wniosek ze względu na jej prywatność, o której jest mowa w Ustawie z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej”.

1/2 , 3/4 czy cały etat zależy od liczby łóżek w danej placówce. Nie dowiemy się jednak, ile wynosi to 3/4 etatu katolickiego duchownego. Szpital nie odpowiedział na pytanie, kto z imienia i nazwiska pełni funkcję szpitalnego kapelana, ale pośrednio wskazuje na proboszcza parafii św. Maksymiliana ks. Ryszarda Stanka (jedna osoba od 2015 roku).  Czynności kapelana wykonują na co dzień wyznaczani przez proboszcza wikariusze (jeden z nich na zdjęciu).

Jak nas poinformował Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno-technicznych w PCM, zakres obowiązków (czynności) na stanowisku kapelana (a więc teoretycznie jednej osoby, z którą szpital podpisał umowę)  jest “troska duszpasterska o społeczność PCM Sp. z o. o. do którego jest posłany”.

Owa troska realizuje się przez: “sprawowanie liturgii mszy św. w kaplicy szpitalnej;  sprawowanie sakramentów świętych (pokuty, namaszczenia chorych, w szczególnych przypadkach – chrztu, bierzmowania, małżeństwa ); codzienne obchodzenie zakładu z komunią św. oraz drugi raz z okazją do spowiedzi i rozmową; indywidualne spotkania z chorymi w czasie rozmów duszpasterskich; spotkania z personelem medycznym, szczególnie: współorganizowanie obchodów Światowego Dnia Chorego i uroczystości patrona służby zdrowia św. Łukasza, w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy współorganizowanie ogólnoszpitalnych spotkań przedświątecznych, organizowanie rekolekcji, organizowanie okolicznościowych wykładów z etyki; troska o utrzymanie kaplicy i gablot z informacjami duszpasterskimi;  prowadzenie ksiąg zaopatrzonych oraz ewentualnie ksiąg metrykalnych;  przeprowadzanie katechizacji dzieci, które przebywają w szpitalu przez dłuższy czas”.

 

 

 

 

Tagi: ,