KOMUNIKACJA

Pętla przy ul. “Waltera” Jankego: od 22 lipca przystanki tymczasowe

W związku z inwestycją na pętli autobusowej przy ul. „Waltera” Jankego wykonawca wprowadza od jutra zmianę tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy nawierzchni jezdni na wjeździe i wyjeździe z pętli.

Reorganizacja polega na całkowitym wyłączeniu z ruchu funkcjonującego obecnie wjazdu/wyjazdu z pętli od strony ulicy „Waltera” Jankego, wraz z już nieczynnym wyjazdem. Autobusy będą dojeżdżały na pętlę poprzez tymczasowy wjazd/wyjazd wybudowany od strony ul. 20 Stycznia za rondem PCK (skrzyżowanie ulic „Waltera” Jankego/20 Stycznia/Myśliwska) w kierunku Lasku Miejskiego. Dla pasażerów linii kończących swój bieg na pętli autobusowej oraz linii nr 1 przygotowano trzy tymczasowe przystanki autobusowe, które zostaną uruchomione od 22 lipca, od godzin porannych, tj. pierwszych zjazdów i wyjazdów z pętli.

  • dla pasażerów wsiadających do autobusów rozpoczynających kursy z pętli „Waltera” Jankego, tj. linii2, 4, 5, 6, 7,  260, 261, 262, 263, D (w soboty po godz. 15, niedziele i święta)przystanek został zlokalizowany na ulicy 20 Stycznia przy posesji nr 88 – po postoju na pętli do tego przystanku autobusy będą realizowały przejazdy techniczne – bez pasażerów;
  • dla pasażerów wysiadających z linii4, 6, D (w soboty od godz. 15, niedziele i święta) 263przystanek zlokalizowany został na ulicy 20 Stycznia w okolicy wieżowca PSM nr 298, od tego przystanku autobusy będą realizowały przejazdy techniczne na pętlę – bez pasażerów;
  • dla wysiadających z autobusów linii nr2, 5, 7, 260, 261, 262 oraz linii nr 1 (przystanek dla wysiadających i wsiadających)przystanek zlokalizowany został przy ul. „Waltera” Jankego (strona południowa jezdni) około 30 metrów przed dotychczasowym wjazdem na pętlę. Tak jak w/w lokalizacjach autobusy kończące kurs na pętli od tego przystanku będą realizowały przejazdy techniczne – bez pasażerów.

Jednoczesna przebudowa wjazdu i wyjazdu z pętli „Waltera” Jankego (na nawierzchnię betonową jak na krańcówce przy ul. Podmiejskiej ) pozwoli na przyspieszenie realizacji inwestycji. Budowa małego dworca autobusowego na pętli „Waltera” Jankego wraz z przebudową wjazdu i wyjazdu z pętli autobusowej jest prowadzona w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

Tagi: