FAKTY

Petycja w sprawie wycięcia drzew z okolic przejść dla pieszych

Klub Konfederacji Pabianice złożył petycję do Starostwa Powiatowego w Pabianicach odnośnie poprawienia bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych na drodze powiatowej nr 3304E, obejmującą  trasę Wiejska-Wileńska-Orla-Roweckiego-Nawrockiego. Temat: usunięcie drzew znajdujących się bezpośrednio przed i za przejściami.

Z jednej strony strony prawo ochrony środowiska, z drugiej kwestie bezpieczeństwa. W petycji znalazła się argumentacja, że drzewa znajdujące się przy jezdni ograniczają widoczność zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Od czerwca 2021 roku kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa pieszym wchodzących na przejście. Jak można ustąpić pierwszeństwa pieszemu, jeśli trudno go dostrzec z bezpiecznej odległości podczas jazdy? Drzewa przed i za przejściami dla pieszych zwyczajnie zakrywają pieszych, którzy oczekują na wejście na przejście, a piesi są zmuszeni do ustawienia się w odpowiedni sposób, aby kierowcy mogli ich zauważyć, oraz do wychylania się żeby móc ocenić sytuację na jezdni – uzasadnia Artur Komoter, autor petycji.

Petycja wnioskuje do zarządcy drogi o przeprowadzenie oględzin wszystkich przejść dla pieszych na wspomnianej drodze powiatowej i podjęcie stosownego usunięcia drzew znajdujących się w odległości 25 metrów przed i za przejściami.

Dlaczego KKP zajęło się akurat tą drogą, skoro taki sam problem jest np. na ulicy Moniuszki?

Od czegoś trzeba zacząć – mówi działacz.

 

(Fot. KKP)