KOMUNIKACJA

Pięć firm chętnych do budowy ścieżek rowerowych w mieście

Wkrótce powstanie 13 km dróg dla rowerów. Zostaną też doświetlone newralgiczne odcinki.

Ten przetarg w obecnych czasach można zaliczyć do udanych. Wpłynęło pięć ofert od zaintersowanych zaprojektowaniem i wybudowaniem  ponad 13 km dróg dla rowerów, w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Kolejny plus – żadna ze złożonych ofert nie przekracza założonej kwoty 15.184.084 zł.

Propozycje są analizowane. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy – mówi Aneta Klimek, rzecznik UMP.

Przetarg został podzielony na 5 części:

  • część 1 – ul. Łaska (cała);
  • część 2 – ul. Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej, ulica Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ulicy Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej, wraz z odgałęzieniem w ulicę Targową;
  • część 3 – ul. Partyzancka na odcinku od gen. Władysława Sikorskiego do Widzewskiej;
  • część 4 – ulice Bugaj i Mikołaja Kopernika na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do ks. Piotra Skargi oraz ulica 20 Stycznia na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej;
  • część 5 – ul. Wiejska na odcinku od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II na odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa na odcinku od Jana Pawła II do Orlej, ul. Jędrzeja Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od Wiejskiej do Jędrzeja Śniadeckiego.

Inwestycja obejmuje budowę dróg dla rowerów oraz doświetlenie 29 kolejnych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi. Zaplanowana jest także budowa oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wiejskiej na odcinku od Miodowej do Skrajnej oraz na ul. Skośnej (obecnie te odcinki są nieoświetlone).

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany również do dostawy i montażu elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania). Drogi dla rowerów zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. Tylko w drodze wyjątku, na odcinkach dróg rowerowych, gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, dopuszczona będzie nawierzchnia z kostki betonowej, gładkiej, bezfazowej.