FAKTY

Pięciu nowych policjantów złożyło ślubowanie

21 lipca w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 82. nowo przyjętych policjantów (62 policjantów i 20 policjantek). Pięciu policjantów (3 – pion prewencji i 2 – pion kryminalny) zasiliło szeregi pabianickiej komendy.

Wszyscy wypowiedzieli rotę ślubowania: “Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

To było trzecie przyjęcie do służby w tym roku. W roku 2021 zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby:

– 15 września 2021;

– 3 listopada 2021;

– 30 grudnia 2021.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego. Obejmuje ono m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

 

(Źródło: KPP Pabianice)