FAKTY

Pieniądze na wymianę “kopciuchów” na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy

Dotację będzie można otrzymać na wydatki poniesione na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii.

Mieszkańcy Pabianic otrzymają dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych napisaliśmy na początku lipca. Chodzi o  zastąpienie ich nowym, ekologicznym źródłem ogrzewania i w ten sposób zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. To kolejne odsłona miejskiego programu antysmogowego.

Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta i wynoszą 100 tys. zł. Co nowego w tej sprawie? Na najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent przedstawi projekt uchwały określającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej dla mieszkańców. Procedura będzie maksymalnie uproszczona. Do przedłożenia: dokument poświadczający prawo własności i ew. zgodę współwłaścicieli plus wstępny kosztorys inwestycji. Starego pieca nie będzie można zatrzymać.

-Chodzi o to, by nie można było wziąć dotacji i dalej ogrzewać “kopciuchem” – tłumaczy prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Według projektu regulaminu dotacja udzielana będzie na likwidację węglowych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych w Pabianicach i trwałe ich zastąpienie ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem na biomasę, kotłownią węglową. Piece na paliwa stałe (biomasa, węgiel kamienny) muszą spełniać „5 klasę” oraz wymagania „ekoprojektu”.

Piec trzeba będzie wymienić w tym roku.

-Dotacje będą rozdzielane według kolejności zgłoszeń – dodaje prezydent.

 

Wysokość dotacji

Dotację będzie można otrzymać na wydatki poniesione na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii. Wyniesie do 4 tys. zł do zakupu i montażu ogrzewania gazowego, do 3 tys. zł do zakupu i montażu ogrzewania na biomasę, do 2 tys. zł do zakupu i montażu pieca węglowego. Udzielana będzie do wyczerpania pieniędzy zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta.

Przypomnijmy – z programu wymiany pieców węglowych w 2019 r. skorzystało 29 osób, najczęstsza była wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, pula wynosiła 200 tys. zł. Wysokość dotacji wynosiła do 6 tys. zł do zakupu i montażu źródła gazowego oraz do 2 376, 36 zł do opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej;  do 7 tys. zł do zakupu i montażu źródła na biomasę; do 7 tys. zł do zakupu i montażu pieca węglowego. Zawarto 29 umów.

Pabianiczanie mogą też składać (i składają)  wnioski bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uwaga, można korzystać równocześnie z pieniędzy Funduszu i miasta na ten sam cel, ale wydatki udokumentowane w fakturach nie mogą się pokrywać.

***

M.in. tematu likwidacji niskiej emisji poprzez podłączenie do miejskiej ciepłowni dotknęliśmy w wywiadzie z prezesem ZEC Krzysztofem Modzielewskim.