FAKTY

„Pierwsi w działaniu” obchodzą okrągły jubileusz

Pomagają, szkolą, uczą, animują.

W restauracji Jubilatka odbyło się „przyjęcie urodzinowe” Polskiego Czerwonego Krzyża, które w tym roku obchodzi 100-lecie. PCK otrzymało w prezencie nowy sztandar:

– Mam nadzieję, że pod tym sztandarem kolejne pokolenia wolontariuszy będą kształtowały swoje postawy – powiedziała Jolanta Chełmińska, prezes ł/o PCK.

Oprócz tego pabianicki oddział został uhonorowany odznaką „Primus in Agendo”, czyli „pierwszy w działaniu”. Jest ona nadawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako wyraz uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy.

„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” – taką odznaką Minister Zdrowia wyróżnił: Zdzisławę GĄSIOROWSKĄ, Zbigniewa JANETĘ, Sylwię KOMOROWSKĄ, Romana LAPPE, Mariolę OLCZYK, Bogdana PIOTROWSKIEGO, Bożenę POCIEJEWSKĄ, Jana SKIBIŃSKIEGO, Jacka SKORUPKĘ.

Krzyże Zasługi PCK otrzymali:

Złoty – Małgorzata CIEŚLAK, Małgorzata GRABARZ, Kazimierz MANIOS;

Srebrny – Anna BOIK, Renata KRYSIAK, Włodzimierz ODROWSKI, Wioleta WOJDYŃSKA-KUSIAK;

Brązowy – Angelika GRABARZ, Aleksandra KAPUCIŃSKA, Barbara KARDAS, Ewa KASZOWSKA, Anna KRAWCZUK, Izabela KOMOROWSKA, Przemysław LUDWISIAK, Anna MASŁOWSKA-TRZESZCZAK, Katarzyna OLEWIŃSKA, Ewa SARNOWIAK, Tomasz STANISZEWSKI, Małgorzata ZBIJEWSKA-GĘS.

Honorowe odznaki, za wieloletnią działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża i propagowanie czerwonokrzyskich idei otrzymały osoby i instytucje:

I stopnia – Maciej GRZEGORCZYKA, Jacek  SKORUPKA;

II stopnia – Waldemar BADURA, Andrzej KLARA, Tomasz ŁAGOWSKI, Wioleta WOJDYŃSKA–KUSIAK oraz Urząd Miejski w Pabianicach i Starostwo Powiatu Pabianickiego (odznaki dla samorządu zostaną wręczone na połączonych sesjach rad 3 czerwca – z okazji 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce);

III stopnia – Henryk CHODASEWICZ, Tadeusz PATURA, Bożena  POCIEJEWSKA oraz Centrum Reklamy S. Czekalskiego;

IV stopnia – Izabela CZESTKOWSKA, Mateusz BARTCZYK, Jacek FURMAN, Tomasz JASIŃSKI, Kamila TOMASZEWSKA, Adam TOPOLSKI.

„Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” – taką odznaką uhonorowano starszego brygadiera Andrzeja BOHDANOWICZA (komendanta KP PSP w Pabianicach) za wspieranie i promowanie honorowego oddawania krwi w środowisku strażackim, a także kapitana Jacka KARCZA (zastępcę dowódcy pabianickiej JRG) – honorowego krwiodawcę, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy KP PSP w Pabianicach.

Podziękowania za wieloletnią współpracę wręczono: Starostwu, UM, Aflofarmowi, Adamedowi, ZEC-owi, Lumiledsowi, spółce Certools, PaFaNie, firmie PAWO, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Pa-Co Bankowi.

Podobne pamiątkowe plakiety z podziękowaniem za wieloletnią działalność otrzymali żyjący do dziś prezesi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach: Przemysław HOLWEK, Bogdan PIOTROWSKI, Małgorzata GRABARZ i obecnie pełniący tę funkcję – Włodzimierz ODROWSKI.

Ponadto 52 instytucje (w tym szkoły i firmy) oraz 98 osób otrzymało  okolicznościowy medal wybity z okazji 100-lecia PCK.