FAKTY

PILNE: Od poniedziałku strajk nauczycieli

• Rząd i związkowcy nie doszli do porozumienia, mimo prowadzenia kilkudniowych rozmów (czytaj TUTAJ i TUTAJ). Doszło do zerwania negocjacji.
Dyrektorzy muszą zapewnić opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które pojawią się w szkole czy przedszkolu w czasie strajku.
W ratuszu uzyskacie informacje o aktualnej sytuacji w placówkach.
Władze Pabianic i powiatu chcą, by nauczyciele nie stracili finansowo na strajku – trwają konsultacje prawne, w jakiej formie można wypłacić utracone za dni strajku wynagrodzenia (CZYTAJ TUTAJ).

Informacja w związku ze strajkiem nauczycieli, który rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia:

• Do strajku przystąpią 22 placówki, dla których organem prowadzącym jest miasto Pabianice: 12 przedszkoli i 10 szkół podstawowych (z wyjątkiem SP 2). Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w pierwszych dwóch dniach strajku uda się zapewnić opiekę wszystkim dzieciom, które pojawią się w placówkach. Są to dane szacunkowe na 5 kwietnia. Rzeczywistą skalę strajku poznamy 8 kwietnia, kiedy nauczyciele złożą potwierdzenie udziału. W Urzędzie Miejskim odbyły się dwie narady z dyrektorami szkół i przedszkoli. Ponadto prezydent Grzegorz Mackiewicz uczestniczył w spotkaniu z kuratorem oświaty i wicewojewodą łódzkim dotyczącym protestu nauczycieli. Na dziś żaden z dyrektorów nie zwrócił się do organu prowadzącego o zamknięcie placówki ani ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć.

• Dyrektorzy muszą zapewnić opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które pojawią się w szkole czy przedszkolu w czasie strajku. Mogą to zrobić korzystając np. z doraźnych zastępstw nauczycieli, którzy nie wezmą udziału w proteście i pracowników niepedagogicznych. W szkołach do dyspozycji są świetlice, sale gimnastyczne i sale komputerowe.

• Miasto Pabianice – podobnie jak inne samorządy w Polsce – nie jest stroną sporu, natomiast dołoży wszelkich starań, aby w tej wymagającej sytuacji ograniczyć uciążliwości dla dzieci i rodziców. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego jest w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oraz z nauczycielskimi związkami zawodowymi i zależnie od otrzymywanych informacji będzie podejmować stosowne działania. To dyrektor placówki zdecyduje o tym, czy i jakiej pomocy potrzebuje w opiece nad dziećmi. W gotowości pozostają pracownicy miejskich jednostek kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Pabianic, Miejskiej Biblioteki Publicznej), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” przy ul. Partyzanckiej. Dla bezpieczeństwa patrole Straży Miejskiej pojawią się wokół szkół i w miejscach, gdzie lubią zbierać się młodzi w czasie wolnym od zajęć. Skoro nie będą odbywały się zajęcia, do rodziców należy decyzja o celowości przyprowadzenia dziecka do placówki.

• Pod numerami telefonów (42) 22-54-664 i (42) 22-54-639 w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego rodzice będą mogli uzyskać informacje o aktualnej sytuacji w placówkach (czy mają problem z zapewnieniem opieki, dokąd przyprowadzić dziecko).

• Prezydent Grzegorz Mackiewicz zwróci się z prośbą do szefów miejskich jednostek organizacyjnych o wyrażenie zgody – w miarę możliwości i specyfiki pracy – na ruchomy czas pracy lub pozwolenie przebywania w pracy z dziećmi, które nie mogą pozostać pod opieką w domu.

• Władze miasta i powiatu poinformowały oba nauczycielskie związki zawodowe, że: „W związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019 roku strajkiem w Państwa szkołach i placówkach oświatowych pragniemy poinformować, iż w świetle przepisów prawa tj. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w okresie strajku, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Mając na uwadze godne wykonywanie przez Państwa zawodu, władze miasta i powiatu prowadzą obecnie uzgodnienia z zespołami prawnymi obu urzędów w zakresie dozwolonych prawnie form wypłaty utraconych wynagrodzeń za okres strajku w ramach środków posiadanych w budżetach szkół i placówek”. CZYTAJ TUTAJ

• Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminów gimnazjalnych (10-12 kwietnia) przekażą dyrektorzy szkół 8 kwietnia, kiedy będzie znana skala strajku nauczycieli.


4 komentarze do “PILNE: Od poniedziałku strajk nauczycieli

  1. im podwyżki? chyba kop w D….. nieroby niech się wezmą do roboty albo pracę zmienia. dac im 8 tyś A oni będą dzieci lgbt uczyć! chyba żart. każde dziecko musi chodzić na korki i to są nauczyciele? to żart A nie nauczyciele !

  2. W tym kraju lepiej być świnią, niż nauczycielem!
    Do tego doprowadziła rządząca miernota.
    O tempora…

    1. a nauczyciel, ktory ma dzieci dostaje 500+ czy jednak z tego rezygnuje na znak protestu z obecna wladza? hiPokryzja totalna

  3. Strajk nauczycieli oznacza szczęśliwe dzieci i brak korków (w Łodzi pusto na ulicach jak podczas wakacji ?). Drodzy nauczyciele, strajkujcie jak najdłużej! Pracujecie na tak niskim poziomie, ze kiedy was brakuje, to nie widać różnicy, ponieważ dzieci i tak w większości uczą się w domu i na korepetycjach. Tak wiec strajk nauczycieli to same korzyści dla dzieci i rodziców ?

Comments are closed.