FAKTY

PILNE: Od poniedziałku strajk nauczycieli

• Rząd i związkowcy nie doszli do porozumienia, mimo prowadzenia kilkudniowych rozmów (czytaj TUTAJ i TUTAJ). Doszło do zerwania negocjacji.
Dyrektorzy muszą zapewnić opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które pojawią się w szkole czy przedszkolu w czasie strajku.
W ratuszu uzyskacie informacje o aktualnej sytuacji w placówkach.
Władze Pabianic i powiatu chcą, by nauczyciele nie stracili finansowo na strajku – trwają konsultacje prawne, w jakiej formie można wypłacić utracone za dni strajku wynagrodzenia (CZYTAJ TUTAJ).

Informacja w związku ze strajkiem nauczycieli, który rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia:

• Do strajku przystąpią 22 placówki, dla których organem prowadzącym jest miasto Pabianice: 12 przedszkoli i 10 szkół podstawowych (z wyjątkiem SP 2). Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w pierwszych dwóch dniach strajku uda się zapewnić opiekę wszystkim dzieciom, które pojawią się w placówkach. Są to dane szacunkowe na 5 kwietnia. Rzeczywistą skalę strajku poznamy 8 kwietnia, kiedy nauczyciele złożą potwierdzenie udziału. W Urzędzie Miejskim odbyły się dwie narady z dyrektorami szkół i przedszkoli. Ponadto prezydent Grzegorz Mackiewicz uczestniczył w spotkaniu z kuratorem oświaty i wicewojewodą łódzkim dotyczącym protestu nauczycieli. Na dziś żaden z dyrektorów nie zwrócił się do organu prowadzącego o zamknięcie placówki ani ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć.

• Dyrektorzy muszą zapewnić opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które pojawią się w szkole czy przedszkolu w czasie strajku. Mogą to zrobić korzystając np. z doraźnych zastępstw nauczycieli, którzy nie wezmą udziału w proteście i pracowników niepedagogicznych. W szkołach do dyspozycji są świetlice, sale gimnastyczne i sale komputerowe.

• Miasto Pabianice – podobnie jak inne samorządy w Polsce – nie jest stroną sporu, natomiast dołoży wszelkich starań, aby w tej wymagającej sytuacji ograniczyć uciążliwości dla dzieci i rodziców. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego jest w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oraz z nauczycielskimi związkami zawodowymi i zależnie od otrzymywanych informacji będzie podejmować stosowne działania. To dyrektor placówki zdecyduje o tym, czy i jakiej pomocy potrzebuje w opiece nad dziećmi. W gotowości pozostają pracownicy miejskich jednostek kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Pabianic, Miejskiej Biblioteki Publicznej), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” przy ul. Partyzanckiej. Dla bezpieczeństwa patrole Straży Miejskiej pojawią się wokół szkół i w miejscach, gdzie lubią zbierać się młodzi w czasie wolnym od zajęć. Skoro nie będą odbywały się zajęcia, do rodziców należy decyzja o celowości przyprowadzenia dziecka do placówki.

• Pod numerami telefonów (42) 22-54-664 i (42) 22-54-639 w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego rodzice będą mogli uzyskać informacje o aktualnej sytuacji w placówkach (czy mają problem z zapewnieniem opieki, dokąd przyprowadzić dziecko).

• Prezydent Grzegorz Mackiewicz zwróci się z prośbą do szefów miejskich jednostek organizacyjnych o wyrażenie zgody – w miarę możliwości i specyfiki pracy – na ruchomy czas pracy lub pozwolenie przebywania w pracy z dziećmi, które nie mogą pozostać pod opieką w domu.

• Władze miasta i powiatu poinformowały oba nauczycielskie związki zawodowe, że: „W związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019 roku strajkiem w Państwa szkołach i placówkach oświatowych pragniemy poinformować, iż w świetle przepisów prawa tj. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w okresie strajku, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Mając na uwadze godne wykonywanie przez Państwa zawodu, władze miasta i powiatu prowadzą obecnie uzgodnienia z zespołami prawnymi obu urzędów w zakresie dozwolonych prawnie form wypłaty utraconych wynagrodzeń za okres strajku w ramach środków posiadanych w budżetach szkół i placówek”. CZYTAJ TUTAJ

• Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminów gimnazjalnych (10-12 kwietnia) przekażą dyrektorzy szkół 8 kwietnia, kiedy będzie znana skala strajku nauczycieli.


4 komentarze do “PILNE: Od poniedziałku strajk nauczycieli

  1. im podwyżki? chyba kop w D….. nieroby niech się wezmą do roboty albo pracę zmienia. dac im 8 tyś A oni będą dzieci lgbt uczyć! chyba żart. każde dziecko musi chodzić na korki i to są nauczyciele? to żart A nie nauczyciele !

  2. W tym kraju lepiej być świnią, niż nauczycielem!
    Do tego doprowadziła rządząca miernota.
    O tempora…

    1. a nauczyciel, ktory ma dzieci dostaje 500+ czy jednak z tego rezygnuje na znak protestu z obecna wladza? hiPokryzja totalna

  3. Strajk nauczycieli oznacza szczęśliwe dzieci i brak korków (w Łodzi pusto na ulicach jak podczas wakacji 🙂). Drodzy nauczyciele, strajkujcie jak najdłużej! Pracujecie na tak niskim poziomie, ze kiedy was brakuje, to nie widać różnicy, ponieważ dzieci i tak w większości uczą się w domu i na korepetycjach. Tak wiec strajk nauczycieli to same korzyści dla dzieci i rodziców 🙂

Comments are closed.