FAKTY KOMUNIKACJA

Początek wielkiego remontu w listopadzie

Urzędnicy na „wizji lokalnej”.

Wykonawca kompleksowej modernizacji linii tramwajowej 41 przedstawił harmonogram rzeczowy i wstępną koncepcję prowadzenia robót. Przejęcie placu budowy i pierwsze prace rozbiórkowe nastąpią już w połowie listopada. Rozpoczną się od torowiska wydzielonego na odcinku od ul. Nawrockiego do Małego Skrętu i od ul. Wiejskiej do Zielonej Górki.

Prace obejmą w pierwszej kolejności demontaż torowiska i sieci trakcyjnej. Będzie kursowała komunikacja zastępcza do pl. Niepodległości w Łodzi. Do tego czasu zostanie przygotowana tymczasowa organizacja ruchu.

Przedstawiona przez wykonawcę koncepcja modernizacji linii tramwajowej 41 jest dzisiaj weryfikowana w terenie. „Wizja lokalna” rozpoczęła się o godz. 9.00 na pętli przy ul. Wiejskiej, zakończy się na Dużym Skręcie. Biorą w niej udział przedstawiciele m.in. Urzędu Miejskiego, zarządu dróg, gestorów sieci i policji. Uzgodnienia i uwagi co do technicznych warunków inwestycji będą uwzględnione przez wykonawcę w ostatecznej wersji koncepcji.

Umowa na historyczny remont Zamkowej podpisana