FAKTY

Podsumowanie pomocy dla obywateli Ukrainy

Od dwóch miesięcy trwają działania wojenne na Ukrainie. Nasi sąsiedzi stawiają opór rosyjskim siłom. Pabianiczanie od początku pomagają Ukraińcom. Wartość przekazanych darów dla obywateli UA w Pabianicach sięgnęła pół miliona  złotych. Wypłacono świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców za prawie 400 tys. zł. Więcej informacji z ratusza w punktach niżej.

• Od 7 marca działa w hali przy ul. Orlej miejski magazyn centralny zbiórki darów przekazywanych dla Ukrainy Dziennie po pomoc przychodzi od 150 do 300 osób. Na dziś pracuje kilkunastu wolontariuszy, w tym pięciu od pierwszego dnia. 40 palet z darami z magazynu przy ul. Orlej zostało przekazanych do dyspozycji wojewody łódzkiego, m.in. środki higieny i czystości, koce, kołdry, śpiwory, woda i żywność. Pomoc napływa od mieszkańców Pabianic, firm, różnego rodzaju organizacji i fundacji. Do Pabianic trafił m.in. transport z pomocą humanitarną z Niemiec, Francji, Szwajcarii i firmy Lidl. Całość przekazanych darów szacujemy na pół miliona złotych. Zbiórkę darów od dwóch miesięcy niezmiennie przy ul. Stary Rynek 4 (Cech Rzemiosł Różnych) prowadzi Forum Organizacji Pozarządowych.

• Miejskie Centrum Pomocy Społecznej zakwalifikowało 1148 osób do wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przysługującego obywatelom Ukrainy, przeznaczonego na utrzymanie. MCPS zakwalifikowało do wyżywienia w przedszkolu (zasiłek celowy) 69 dzieci, zakwalifikowało do obiadów w przedszkolu 70 dzieci, do obiadów w szkole 107 dzieci. MCPS zarejestrowało 199 wniosków na świadczenia rodzinne (są w trakcie rozpatrywania). Stan na 25.04.

• Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych UM od 21 marca realizuje zadania związane z przyznaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Do 25 kwietnia złożono 186 wniosków o świadczenie. Ujęto w nich 734 obywateli Ukrainy. Rozpatrzono 106 wniosków. 9 536 to łączna liczba dni, na które zostało przyznane świadczenie. Do 25 kwietnia wypłacono świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 381.440 zł.

• W szkołach podstawowych przebywa 171 uczniów z Ukrainy. Najwięcej w SP 13 – 24 i SP 17 – 20 i w tych szkołach jako pomoc nauczyciela zatrudniono Ukrainki. We wszystkich szkołach są prowadzone dodatkowe lekcje polskiego. W przedszkolach miejskich przebywa 70 dzieci z Ukrainy, najwięcej PM 11 – 13, w przedszkolach niepublicznych – 10 dzieci. Czas wolny organizują instytucje kultury, kluby sportowe i organizacje pozarządowe.

• Wydział Spraw Obywatelskich UM nadał 1259 numerów PESEL (od 16.03 do 25.04 plus 300 numerów PESEL przed wejściem w życie specustawy, na podstawie innych przepisów). Darmowe zdjęcia biometryczne do dokumentów robi siedem zakładów fotograficznych (z refundacją za usługę). Skorzystały 1203 osoby.

• W rejestrze prowadzonym przez miejskie placówki i wydziały UMP odnotowano 1690 obywateli Ukrainy, którzy skorzystali z pomocy lub miejsc zbiorowego zakwaterowania. Pochodzą z różnych stron, m.in. Kijowa, Mikołajowa, Odessy, Żytomierza, Lwowa, Zaporoża, Tarnopola, Winnicy, Chmielnickiego. Liczba gości jest zmienna, przykładowo 25.04 w Centrum Rampa przebywało 36 osób, w OSP – 17, w SP 3 – 26. W hotelu Włókniarz rotacyjnie mieszkało 47 osób.

Tagi: