KOMUNIKACJA

Podwyżka cen niektórych biletów przyjęta. Radni PiS przeciw

Obecne ceny biletów autobusowych obowiązują od 2012r.  Nowe wejdą w życie w styczniu.

Radni przyjęli dziś uchwałę dotyczącą likwidacji biletów jednorazowych i regulacji cen.  Utnie się także osobom podszywających się w autobusach pod pasażerów auta, w sytuacji gdy dowodem rejestracyjnym wylegitymował się właściciel samochodu).

Prezydent tłumaczył, że obecna komunikacja miejska to – w porównaniu z 2012 – inny świat. Na przestrzeni lat 2012-2021 zainwestowano w jej unowocześnienie. Wozi nas 18 autobusów hybrydowych, możemy korzystać z automatów biletowych, trwa modernizacja przystanków, wybudowano nową krańcówkę przy ul. Podmiejskiej, nowych zatok 7, nowych peronów 10, zmodernizowanych peronów 12, plus na 65 peronów zamontowano udogodnienia dla niepełnosprawnych (ostrzegawcze płytki z wypustkami).

Na korekcie taryf budżet miejski zyska rocznie ok. 200 tys. zł. Przeciwko niej zagłosował cały 5-osobowy klub radnych PiS.

Ile zapłacimy więcej?

Bilety jednorazowe (w cenie: 2,60 zł – normalny, 1,30 zł – ulgowy, 0,65 zł – ulgowy 75%) zostaną zlikwidowane. Będziemy dalej kasować bilety 40-minutowe. Ich cena nie zmieni się (jednostrefowe w cenie: 3 zł – normalny, 1,50 zł – ulgowy, 0,75 zł – ulgowy 75%).

W niezmienionych cenach zostaną utrzymane wszystkie rodzaje biletów czasowych (nie tylko 40- i 60-minutowe, ale także 24-godzinne) oraz grupowe 10+1. Nie zmieniają się także ceny Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich (bilety okresowe na autobusy MZK i komunikację MPK) i Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych (obejmujących dodatkowo pociągi ŁKA i POLREGIO).

Bilety czasowe 40- i 60-minutowe nie tylko umożliwiają odbycie całej podróży jednym pojazdem, ale dodatkowo upoważniają do przesiadania się w określonym przedziale czasowym. Ich pozostawienie (w miejsce osobno biletów jednorazowych i osobno czasowych) uprości taryfę opłat. Cena biletu 40-minutowego na autobusy MZK (normalny za 3 zł) jest identyczna, jak na linii Z41. A więc de facto pabianiczanie (osoby z Kartą Pabianiczanina) zapłacą po likwidacji biletów jednorazowych za przejazd jednorazowy 20 gr więcej, uczniowie z Kartą Pabianiczanina 10 gr więcej, osoby spoza Pabianic (bez Karty Pabianiczanina) odpowiednio 40 i 20 gr więcej.

Nastąpi też regulacja cen biletów okresowych. Bilet 30-dniowy normalny na jedną strefę będzie kosztował 84 zł zamiast 74 zł, natomiast ulgowy 42 zł zamiast 37 zł. Uczniowie, studenci i emeryci posiadający Kartę Pabianiczanina zapłacą 21 zł zamiast 18,50 zł za bilet z ulgą 75%.

Więcej (tabela) TUTAJ

Kto nadal będzie uprawniony do bezpłatnych przejazdów i ulg?

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji
autobusowej uprawnieni są:

1) posłowie i senatorowie RP legitymacja posła lub senatora
2) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie
wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
3) osoby represjonowane
4) kombatanci i wdowy po kombatantach
5) osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich opiekunowie w czasie podróży
6) dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, wraz
z opiekunem.
7) opiekunowie osób, o których mowa w pkt 6 podczas podróży po te osoby do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania – placówka
oświatowa lub rehabilitacyjna
8) osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe
oraz ich przewodnicy
9) honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18litrów krwi w przypadku mężczyzn
10) młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi
11) dzieci przed ukończeniem 4 lat dokument stwierdzający wiek dziecka
12) osoby, które ukończyły 72 lata
13) podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych organów porządkowych
14) pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych
15) właściciele samochodów osobowych
posiadający Kartę Pabianiczanina (tutaj wspomniana wyżej modyfikacja)

Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji
autobusowej uprawnieni są:

1) dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia
2) studenci studiów wyższych
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
4) dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych
5) emeryci i renciści
6) osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne
7) weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
8) dzieci w wieku od 4 do 7 lat
9) posiadacze Karty Pabianiczanina
Do korzystania z przejazdów z ulgą 75% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji
autobusowej uprawnieni są:
1) dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, posiadające Kartę Pabianiczanina
2) studenci studiów wyższych, posiadający Kartę Pabianiczanina
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, posiadający Kartę Pabianiczanina
4) dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych, posiadające Kartę Pabianiczanina
5) emeryci i renciści, posiadający Kartę Pabianiczanina
6) osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne, posiadające
Kartę Pabianiczanina
7) dzieci w wieku od 4 do 7 lat, posiadające Kartę Pabianiczanina