FAKTY

Pomnik przyrody przedłuża remont linii tramwajowej

Ogromny i bardzo stary klon srebrzysty “pamięta” wiele pokoleń ksawerowian. Jest jako pomnik przyrody chroniony prawem. Podczas wielkiego remontu nie może ucierpieć nawet jeden jego korzonek.

W Pabianicach szczątki, bomba, stara droga czy kable stanęły na drodze historycznego remontu. Tymczasem w Ksawerowie mają problem z drzewem. Jedyny w gminie pomnik przyrody na wysokości pnia 130 cm ma w obwodzie aż  613 cm! Rośnie u zbiegu  ulic Łódzkiej i Szerokiej. Trzeba na niego chuchać i dmuchać.

Na stronie urzędu pojawił się komunikat dotyczący “przedłużającego się okresu zakończenia prac jest związany z usunięciem kolizji przepustu drogowego z pomnikiem przyrody”. Urzędnicy tłumaczą, że: “Wykonawca wielokrotnie podejmował próby rozwiązania tego problemu, jednakże dopiero w dniu 1 września 2021 r. otrzymał zgodę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na zmianę lokalizacji przepustu. Od tego czasu Wykonawca przygotował uszczegółowienie dokumentacji z zakresu rozwiązań branży sanitarnej – rozwiązanie przepustu dla potrzeb operatu wodnoprawnego, następnie przygotował operat wodnoprawny i złożył wniosek do Wód Polskich celem otrzymania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie Wykonawca złożył dokumenty do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Dokumenty te są konieczne, aby skutecznie złożyć zawiadomienie do architektury i przystąpić do wykonywania robót budowlanych na tym skrzyżowaniu”.