FAKTY

Poseł z naszego okręgu został wiceministrem edukacji i nauki

Tomasz Rzymkowski nadzoruje m.in. kuratorów oświaty i biblioteki pedagogiczne.

Poseł PiS Tomasz Rzymkowski został wczoraj powołany przez premiera na pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Nominację wręczył mu szef MEiN Przemysław Czarnek.

Rzymkowski odpowiada m.in. za nadzór pedagogiczny, kształcenie ogólne, współpracę z kuratorami oświaty, czyli też z łódzkim kuratorem z Pabianic Waldemarem Flajszerem, ma czuwać nad funkcjonowaniem bibliotek pedagogicznych (wszystkie filie w Łódzkiem, łącznie z pabianicką od 1 września br. zostaną zlikwidowane).

Świeżo powołany ma 35 lat, jest kutnianinem. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 roku na tle modeli ustrojowych innych państw”.

To absolwent studiów podyplomowych: Europejskich Studiów Samorządowych na KUL i Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pracował jako urzędnik samorządowy w Lublinie. Kierował Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” i współpracował ze stowarzyszeniem KoLiber. Jest autorem artykułów o tematyce prawnej i historycznej.

W 2015 roku dostał się do Sejmu z list ruchu Kukiz’15. W 2019 roku przeszedł do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich wyborach startował już z listy PiS w naszym okręgu sieradzkim. Miał 6 pozycję na liście, zdobył 20 752 głosy.

W obecnej kadencji pracuje w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

(Fot. MEiN)