FAKTY

Poszły kolejne wnioski o pieniądze na inwestycje. O co zabiega miasto?

Pabianice złożyły trzy wnioski w najnowszym  naborze o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oto nasze propozycje:
Zagospodarowanie Bulwaru im. Kruschego nad Dobrzynką, między ul. Grobelną a Grota Roweckiego.

Celem jest rewitalizacja istniejącego bulwaru (liczy 2,24 ha i jest trzecim największym terenem zieleni w mieście). Obejmuje urządzenie zieleni, wykonanie nawierzchni alejek, drenażu, systemu nawadniania, oświetlenia, budowę placów zabaw, siłowni plenerowej, ścieżki rowerowej i wyposażenie w mała architekturę. Wnioskowana kwota 4,4 mln zł. Rozpoczęcie luty 2021, zakończenie grudzień 2021.

• Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Szkole Podstawowej nr 5 (40×20 wraz z bieżnią okólną) i Szkole Podstawowej nr 17 (40×20 m.).

Obiekty będą dostosowane do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa. W miejscu planowanych są stare betonowe i zdegradowane place. Wnioskowana kwota 2,8 mln zł (SP 5 – 1,5 mln, SP 17 – 1,3 mln). Planowane rozpoczęcie i zakończenie: marzec 2021 – październik 2022.

• Przebudowa ul. Widzewskiej. Zmiana parametrów drogi dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.

Przebudowa obejmuje: budowę jezdni asfaltowej o dwóch pasach ruchu wraz z przebudową skrzyżowań oraz przebudową odwodnienia ulicy i usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Długość odcinka wynosi 1347m. Uzasadnieniem jest poprawa komunikacji osiedla „Widzewska”, co wpłynie na rozbudowę północnej części miasta. Wnioskowana kwota 5 mln zł, planowany termin od stycznia 2021 do grudnia 2022.

Wcześniejsze starania

9 grudnia poinformowaliśmy, że Pabianice nic nie dostały z II transzy FIL.  Ratusz skierował wówczas 8 wniosków o inwestycje dla Pabianic, na czele z priorytetowym, czyli budową zespołu szkolno-przedszkolnego na Zatorzu za ponad 46 mln zł. (TUTAJ wszystkie zgłoszone potrzeby).

W pierwszej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pieniądze przeliczane były zgodnie z algorytmem uwzględniającym realizowane inwestycje. Pabianicom przypadło ponad 18 mln zł. 

W drugim rozdaniu sytuacja wygląda inaczej. Wnioski oceniała specjalna rządowa komisja. Teraz będzie tak samo.