HISTORIA

Poszukiwane pamiątki po Henryku Kiełczewskim, pierwszym dyrektorze “Włókiennika”

Był pierwszym dyrektorem obecnej szkoły przy ul. Gdańskiej, tworzył  też “dziewiątkę”. Rodzina chce upamiętnić Henryka Kiełczewskiego i apeluje do pabianiczan.

Wiadomość o inicjatywie, mającej uwiecznić postać zasłużoną dla pabianickiej oświaty, opublikował na FB Seweryn Grambor, lokalny patriota, kolekcjoner ciekawostek dotyczących historii Pabianic.
Z posta dowiadujemy się, że rodzina dysponuje przedwojennymi zdjęciami. Marzy jej  się tablica upamiętniająca dziadka na budynku dawnej szkoły.

“W związku z inicjatywą rodziny pierwszego dyrektora ZS nr 3 w Pabianicach Henryka Kiełczewskiego dotyczącej upamiętnienia Jego postaci z uwagi na wkład w rozwój pabianickiej oświaty, Rodzina szuka wszelkich dokumentów i pamiątek dotyczących dyrektora Henryka Kiełczewskiego i Jego pracy dla pabianickiej oświaty. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę inicjatywę lub posiadają zdjęcia, pamiątki dotyczące Dyrektora, prosimy o kontakt z Jego prawnukiem Adrianem Bogusławskim: boguslawski.adrian@gmail.com”.

O szkole i dyrektorze*

Historia szkoły sięga pierwszych miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, tj.1945 roku. Wówczas jej siedziba znajdowała się przy ul. Partyzanckiej w budynku, w którym przez wiele późniejszych lat mieściła się szkoła zwana „Budowlanką”. W 1947 roku powstał Komitet Budowy Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Pabianicach. W skład jego prezydium wchodzili: rejent J. Kasperkiewicz, dyrektor K. Adamkiewicz, inżynier M. Zabiegliński, rejent J. Wallas, J. Kraj, W. Fiks, M. Jurakowski oraz dyrektor Henryk Kiełczewski- mój pradziadek. Po niespełna 3 latach budowy- 6 maja 1950 roku- szkoła otworzyła swe podwoje dla uczniów i nauczycieli.
Była to pierwsza średnia szkoła zawodowa w Pabianicach. Henryk Stanisław Kiełczewski urodził się 10 kwietnia 1905 roku w Łodzi. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1925 roku. Uczył najpierw w Dobroniu, potem w Dłutowie, a tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, w Seminarium Nauczycielskim w Pabianicach. Jak większość Polaków we wrześniu 1939 roku wstąpił do wojska. Uczestnicząc w kampanii wrześniowej trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie wrócił do swej pasji- szkolnictwa, któremu poświęcił ponad czterdzieści lat swojego życia. Wówczas jeszcze jako kierownik SP nr 9 w Pabianicach zaczął organizować szkołę zawodową zwaną potem „Włókiennikiem”. Zmarł w 1970r. Za swoją działalność zawodową był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Województwa Łódzkiego.

*w rozdziale informacje o szkole i Henryku Kiełczewskim przesłane przez prawnuka – Adriana Bogusławskiego.

(Fot. FB/Seweryn Grambor)