FAKTY

Powstrzymać przemoc

Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) trwa międzynarodowa kampania „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Jej symbolem jest biała wstążka, oznaczająca osobistą deklarację niestosowania przemocy oraz reagowania na wszelkie jej przejawy.

W ramach pabianickiej kampanii:

• 1 grudnia w godzinach 8.30 – 15.00 w Pabianickim Centrum Medycznym odbędzie się dyżur informacyjno-konsultacyjny, w trakcie którego będzie można zasięgnąć porady oraz uzyskać materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• W Centrum Seniora odbędzie się spotkanie psychoedukacyjne dla uczestników zajęć dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec osób starszych.

• W ramach programu socjoterapeutycznego „Tratwa” we wszystkich prowadzonych grupach oraz w Placówce Wsparcia Dziennego „Junior” odbędą się zajęcia warsztatowe dla podopiecznych z zakresu ochrony przed przemocą.

• W sposób ciągły dostępne są konsultacje pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi (Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS, Partyzancka 31, tel. (42) 215-42-11 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Jeżeli kiedykolwiek w życiu zetknąłeś się z przemocą (stosowałeś/doznałeś), pomoc otrzymasz w Punkcie Konsultacyjnym ds. przemocy w rodzinie przy MCPS (ul. Partyzancka 31, pok. 2 i 3)
pon., śr. 8.00 – 20.00;  wt., czw., pt. 8.00 – 16.00
tel. (42) 215-42-11
e-mail: zipabianice@wp.pl

Porady można zasięgnąć osobiście lub anonimowo przez telefon lub e-mail.