FAKTY

Pozbądź się azbestu

Kto pierwszy, ten lepszy – pula środków jest ograniczona.

Rusza nabór wniosków na 2019 rok. Z dotacji na usunięcie azbestu mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Umowy dotacyjne podpisywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (40 tys. zł). Można uzyskać dotację celową w wysokości do 600 zł brutto za 1 tonę zutylizowanego odpadu azbestowego (na 1 nieruchomość), lecz nie więcej niż 3000 zł. Wydatki powyżej 3000 zł wnioskodawca musi pokryć z własnych środków finansowych.

Do wniosku należy przygotować m.in. kserokopię zgłoszenia złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie prac związanych z usuwaniem azbestu oraz kosztorys inwestorski lub ofertę z uwzględnieniem zakresu kosztów, przygotowane przez wykonawcę prac. Ważne: wykonawca musi wystawić dokument potwierdzający przekazanie wyrobów azbestowych na składowisko.

Szczegółowe informacje oraz wniosek można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego TUTAJ lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22.


2 komentarze do “Pozbądź się azbestu

    1. Właśnie! Niech Miasto samo sobie poskłada wnioski i upora się z azbestem na nieruchomościach komunalnych!!

Comments are closed.