FAKTY

Pożyczka od państwa odblokuje miejskie inwestycje

money-367973_1280To już pewne – Pabianice wyjdą z programu naprawczego w pierwszym kwartale przyszłego roku zamiast w grudniu 2017. Został spełniony ostatni warunek, czyli zgoda Ministerstwa Finansów i pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (w październiku odpowiednie uchwały podjęła Rada Miejska). W piątek (27 listopada) prezydent Grzegorz Mackiewicz podpisał aneks do zawartej w 2011 umowy pożyczki z budżetu państwa, który wprowadził zmianę harmonogramu spłat.
Rata kapitałowa 4.800.000 zł zostanie spłacona do końca grudnia 2015 zamiast do końca grudnia 2016. Rata kapitałowa 1.159.365,53 zł spłacona do końca marca 2016 zamiast do końca grudnia 2017. Źródłem sfinansowania raty w tym roku (przypadającej na rok przyszły) są obligacje wyemitowane przez miasto w kwocie 4.800.000 zł.
Zgoda MF to kluczowa informacja przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu miasta. Wcześniejsze wyjście z programu naprawczego „odblokuje” inwestycje  i pozwoli na rozwój. Miasto zyska swobodę w decyzjach finansowych i może  finansować wkład własny przy inwestycjach, które będą realizowane z pieniędzy zewnętrznych. Nabywcą obligacji (używanych do obrotu bankowego) jest PKO BP.