FAKTY

Pozytywna ocena szpitalnych oddziałów

Przez kilka tygodni sprawdzano pracę dwóch oddziałów. NFZ nie stwierdził nieprawidłowości.

Po komisji zdrowia Rady Miejskiej (3 października ub. roku), na której zostały zgłoszone zarzuty na temat funkcjonowania oddziałów w Pabianickim Centrum Medycznym, do szpitala wkroczyli kontrolerzy z łódzkiego NFZ. Od 10 października badali oddziały chirurgii ogólnej i neonatologii (noworodki). Sprawdzano okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił oba oddziały.

Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego NFZ, informuje: – Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji umów w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz neonatologii zawartych z ŁOW NFZ na rok 2016, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej w oddziale szpitalnym oraz zapewnienia realizacji świadczeń ambulatoryjnych.

Łódzki NFZ pozytywnie ocenił kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanych zakresach, a także zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej na oddziałach chirurgii ogólnej i neonatologii. Pozytywnie pod względem legalności oceniono też określenie i spełnienie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Kontrolerzy nie mają zastrzeżeń co do warunków lokalowych oraz wyposażenia w wymagany sprzęt. Dokumentację medyczną prowadzono prawidłowo.

– Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi nie przedstawił placówce zaleceń pokontrolnych – dodaje Leder.

Zobacz wystąpienie doktor Bożeny Ciszewskiej, ordynator neonatologii.

Tagi:

2 komentarze do “Pozytywna ocena szpitalnych oddziałów

Comments are closed.