FAKTY KOMUNIKACJA

Prawie 240 milionów na drogi w województwie. Skapnie coś dla Pabianic?

Jest szansa na duże pieniądze na drogi. Rząd rozda 4 razy więcej.

Zgodnie z ustanowionym przez rząd podziałem środków, województwo łódzkie otrzyma w 2019 roku prawie 240 mln zł (239.162.980,35 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz obejmuje dofinansowaniem budowy, przebudowy, bądź remonty dróg gminnych i powiatowych. W porównaniu do poprzednich programów wsparcia, środki są większe ponad czterokrotnie i są realizacją jednego z punktów tzw. piątki Morawieckiego z ub. roku.

Jak informuje Łódzki Urząd Wojewódzki, do tej pory do Łódzkiego nie trafiły tak duże środki na drogi lokalne. W ramach 239 milionów złotych samorządy realizować będą również zadania wieloletnie, które mogą rozpocząć się w tym roku.

– Utrzymanie sieci drogowej we właściwym stanie technicznym i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dodając: – Fundusz Dróg Samorządowych umożliwia staranie się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów.

Będziemy tym razem dość biedni? 

W ub. roku okazało  się, że na pomoc… byliśmy za bogaci. Przy wyborze kierowano się wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu. 34 samorządy z Łódzkiego otrzymały 31 milionów dotacji od rządu na rozwój infrastruktury drogowej. Nie było wśród nich naszego miasta i powiatu, choć wnioski zostały złożone (CZYTAJ TUTAJ). Wśród samorządów spełniających kryteria przyznania dotacji znalazły się m.in. Miasto Zduńska Wola – 3,5 mln zł, Miasto Łowicz – 3 mln zł, Powiat Tomaszowski – 2,8 mln zł, Miasto Łęczyca – 1,3 mln zł, Miasto Ozorków – 1,3 mln zł, Gmina Widawa – 1 mln zł.

Jednak wg dzisiejszej informacji wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua następstwem uzgodnionego planu finansowego jest weryfikacja list zadań zgłoszonych w 2018 roku przez samorządy dla dofinansowania w ramach Funduszu. W dalszej kolejności ogłoszone i przeprowadzone zostaną nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw.

Dofinansowanie ze środków FDS będzie uzależnione od dochodów samorządów: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. Maksymalnie można otrzymać do 80 procent kosztów realizacji zadania.

Zmiana poprzednio funkcjonującego programu dotyczy nie tylko zwiększenia ilości środków, ale również uelastycznienia sposobu ubiegania się o nie, co w znacznym stopniu ułatwi pozyskanie dofinansowania przez samorządy, które do tej pory ze względu na przyjęte kryteria nie miały możliwości się o nie ubiegać – między innymi samorządy wiejskie. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane, a także zwiększono maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania, który w obecnym planie wynosi do 30 mln zł.

Prezydent czeka na formularze

W kwietniu ub. roku senator Maciej Łuczak na naszych łamach odpowiedział na pytanie dotyczące jednego z punktów tzw. piątki Morawieckiego. Rządowy fundusz przewiduje aż 5 miliardów złotych na remonty dróg lokalnych. Parlamentarzysta stwierdził, że nie będziemy mogli skorzystać z tych środków, jeśli nie wystąpi o nie Grzegorz Mackiewicz.

– Prezydent musi wyjść z inicjatywą – choćby po to, aby miasto złożyło niezbędne wnioski o dofinansowanie. Powinien współpracować z rządem, żeby była możliwość poprawienia warunków życia mieszkańców – powiedział senator Maciej Łuczak.

Na konferencji (8.02. br.) prezydent poinformował, że jeśli będzie taka możliwość, wystąpi o dofinansowanie ulicy Gruntowej, Piaskowej i Warszawskiej, bo na te ulice posiadamy kompletną dokumentację.

Niewykluczone też, że udałoby się powalczyć o dwupoziomowy przejazd na ul. Lutomierskiej. Sprawa utknęła w martwym punkcie, a po uruchomieniu w Łodzi tunelu średnicowego przejazd zostanie sparaliżowany.

Stan naszych dróg pozostawia wiele do życzenia. To worek bez dna. Na ten rok zaplanowano na remonty i utwardzenia prawie 5 mln zł. Sprawdź, które ulice zostaną wyremontowane i gdzie powstaną chodniki.