PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Bon turystyczny – Polska rusza na wakacje

Od 17 lipca tego roku obowiązuje ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Na tej podstawie kilka milionów obywateli może zyskać realne wsparcie finansowe na wyjazd wakacyjny.

Jak jednak dokładnie wyglądają warunki i procedury uprawniające do otrzymania bonu?
Przede wszystkim bon przysługuje osobie, która w dniu wejścia w życie tej ustawy ma już prawo do świadczenia wychowawczego (500 plus) albo dodatku wychowawczego na dziecko. Świadczenie będzie można otrzymać także na dzieci urodzone przed 31 grudnia 2021 roku. Podkreślenia jednak wymaga, że świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady tylko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Osoba uprawniona może ubiegać się także o dodatkowe świadczenie w formie bonu, jeżeli świadczenie wychowawcze lub dodatek przysługuje na dziecko niepełnosprawne.

Na dziecko przysługuje jeden bon turystyczny w kwocie 500 zł – można powiedzieć, że jest to świadczenie podstawowe. Z kolei na dziecko niepełnosprawne przysługuje jeden bon w wysokości 500 złotych oraz jedno dodatkowe świadczenie w wysokości 500 złotych, czyli łącznie jest to suma 1 000 złotych.

Bon nie ma jednak charakteru gotówkowego, to znaczy, że nie jest on wypłacany uprawnionemu w formie środków pieniężnych. Bon jest tylko dokumentem elektronicznym w formie indywidualnego 16-cyfrowego numeru dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Nie podlega on też późniejszej wymianie na gotówkę lub inne środki płatnicze.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi wakacyjne (hotelarskie lub imprezy turystyczne) realizowane na terytorium Polski. Osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej bonu. Prawo do realizacji płatności wygasa w dniu 31 marca 2022 roku. Co istotne, wygaśnięcie nie przekreśla możliwości skorzystania z usługi wakacyjnej, jeżeli płatność została dokonana jeszcze przed upływem tej daty.

Prawo do przyjmowania bonu przysługuje tylko tym organizatorom turystyki (np. hotelarzom, prowadzącym domy wczasowe, pensjonaty lub kwatery), którzy znajdują się na liście podmiotów mogących przyjmować płatność w ten sposób. Listę taką prowadzi Polska Organizacja Turystyczna i jest ona dostępna TUTAJ.

Aby skorzystać z bonu turystycznego nie jest konieczne składanie jakiegokolwiek wniosku w urzędzie. Wystarczy aktywować bon poprzez elektroniczny system ZUS – Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Forma internetowa jest jedynym dopuszczalnym przez ustawodawcę sposobem skorzystania z tego świadczenia.

Przyznanie bonu następuje na podstawie oświadczenia elektronicznego osoby uprawnionej, że dziecko spełnia warunki do skorzystania z tej formy wsparcia – w wariancie podstawowym lub dodatkowym. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, do oświadczenia należy załączyć również kopię elektroniczną orzeczenia stwierdzającego taki stan zdrowia. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

 


 

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).