PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Ostatni przed sezonem wakacyjnym odcinek cyklu „Prawo bliżej Ciebie” poświęcić trzeba niedawnym, dość istotnym zmianom, do których doszło w prawie o ruchu drogowym. Nowelizacja przepisów spowodowała, iż od 1 czerwca 2021 roku kierujący pojazdami obowiązani są wykazywać się dużą większą ostrożnością i starannością, aniżeli dotychczas .  Z kolei sytuacja pieszych stała się lepsza, zwłaszcza w kontekście korzystania z pierwszeństwa przy wchodzeniu i przejściu przez jezdnię lub torowisko.

Do 1 czerwca 2021 roku pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, był obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać – z pewnymi ustawowymi wyjątkami – z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu miał pierwszeństwo przed pojazdem. Po zmianach art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i wprowadzeniu do tej regulacji pkt. 1a pieszy już nie tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko, ale także wchodząc na nie, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność – dalej ma on także obowiązek korzystać z przejścia dla pieszych (również z pewnymi ustawowymi wyłączeniami). Oznacza to, że obowiązek szczególnej ostrożności rozciągnięty został nie tylko na samą czynność przejścia przez jezdnię lub torowisko, ale również na czynność wejścia na nie. Po nowelizacji pieszy znajdujący się na przejściu nadal ma więc pierwszeństwo przed pojazdem – z tym że pierwszeństwo to przysługuje mu już także w trakcie czynności wejścia na tzw. pasy. Pierwszeństwo pieszego w zakresie czynności wejścia na przejście nie dotyczy jednak tramwajów. Kierujący pojazdem będzie zatem zobligowany do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu nie tylko, gdy już ten przechodzi przez przejście, ale gdy na nie wchodzi (w określonych sytuacjach faktycznych ocena tego, czy ktoś zamierzał wejść na jezdnię lub czy już tę czynność realizował, może być niebywale trudna).

Ustawodawca podjął próbę skonkretyzowania obowiązku kierującego pojazdem, dlatego wprowadził w art. 26 ust. 1 oznaczonej wcześniej ustawy to, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby zarówno nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego, jak i by w efekcie ustąpić mu pierwszeństwa.

Na pieszych nałożono jednak dość istotne ograniczenie, bowiem w art. 14 pkt 8 przedmiotowej ustawy wprowadzono zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Nie jest to zatem bezwzględny zakaz korzystania z szeroko rozumianych urządzeń elektronicznych.

Z innych ciekawszych zmian wspomnieć trzeba, że od 1 czerwca 2021 roku kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest zobowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę (w świetle takiej definicji dość trudnym do wyobrażenia jest, w jaki sposób odległość tę miałby ustalać samodzielnie kierujący podczas prowadzenia pojazdu lub nawet w jaki sposób miałby to uczynić funkcjonariusz Policji w trakcie kontroli). Obowiązku tego nie stosuje się jednak podczas manewru wyprzedzania. Z kolei dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosić ma obecnie 50 km/h i jest to już wartość niezmienna niezależnie od pory dziennej lub nocnej.

Do zobaczenia we wrześniu, życzę udanych wakacji wszystkim czytelnikom portalu Pabianice.tv.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

___________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).