FAKTY

Prezydent obwinia lokalnych donosicieli o działanie na szkodę miasta

Po tym jak Pabianice zdobyły prestiżową nagrodę za termomodernizację, a wcześniej żmudne śledztwo nie potwierdziło podejrzeń CBA, prezydent podczas sesji online (16 września) rady miejskiej wypowiedział się na temat konsekwencji knucia i donoszenia.

Zaznaczył: “Jesteśmy jedyna gminą w województwie, a 9 w Polsce, która została uznana za uznaną za najbardziej innowacyjną energetycznie. I to za projekt termomodernizacji naszych 11 szkół i przedszkoli. Z panem przewodniczącym zastanawialiśmy się, co w tej sytuacji powiedzieliby nasi lokalni donosiciele, jakby zareagowali, bo nasz projekt oceniało prestiżowe grono naukowców oraz sponsorów.

I muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że jedynym chyba namacalnym efektem dwuletniego działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak również blisko dwuletniego działania prokuratury, jest chyba tylko to, że rozleciał się nasz wydział inwestycji, że odeszło sporo fajnych osób, które były fachowcami. Tych kadr, niestety, nie będziemy w stanie odbudować. I szkoda, że takim działaniem pozbawia się urząd dobrych ludzi, takich, którzy przynajmniej dzisiaj, na etapie tych inwestycji, które są realizowane, byliby nam  nam bardzo, bardzo potrzebni. A tak to znaleźli sobie prace gdzie indziej, spełniają się gdzie indziej. Niestety już nie służą miastu. Z tego wielkiego krzyku i lamentu tylko miasto ma szkodę i ofiary są po stronie miasta i nigdzie więcej. Trochę przykro, ale rozumiem, że tak działa polityka”.

O jakiej stracie mowa?

Otóż Wydział Inwestycji i Eksploatacji został zlikwidowany, a należące do niego zadania przejęły inne wydziały UMP oraz utworzony we wrześniu 2019 referat inwestycji miejskich. Odeszło z UM trzech byłych pracowników wydziału: naczelnik, główny specjalista i  podinspektor, ponadto jedna osoba przeszła na emeryturę, jedna zmieniła wydział.

O konkursie

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd nastąpiło 13 wrześnie podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie. Konkurs zorganizował Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza  współpracy z Politechniką Rzeszowską. Celem było wyłonienie i nagrodzenie polskich gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej.