KOMUNIKACJA

Przebudowa drogi i dwa nowe ronda

Lada chwila rozpoczną się prace na drodze wojewódzkiej nr 485. Uwaga na utrudnienia w ruchu!

Chodzi o ulice Kilińskiego i Jutrzkowicką, czyli 2,3-kilometrowy odcinek pomiędzy Grobelną do granic miasta (o planach przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej 485, przebiegającej przez Pabianice, informowaliśmy w kwietniu ub. roku). Zarząd Dróg Wojewódzkich w połowie marca 2018 wyłonił wykonawcę robót – to konsorcjum firm ERBEDIM i PRDM Piotrków Trybunalski.

Prace zaczną się od ul. Świetlickiego w kierunku granicy miasta: – W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona drzew. Chcemy z nią ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Tuż po niej rozpoczną się roboty drogowe – powiedział Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Spodziewajcie się ruchu wahadłowego w tym miejscu.

Dwa ronda, ścieżka i nowe pasy

W ramach inwestycji na skrzyżowaniu Kilińskiego z Moniuszki (vis a vis budynku Pabian-Med) powstanie rondo. Będzie nowa nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowe. Chodnik zostanie przesunięty tak, by obok zmieścić ścieżkę rowerową (docelowym zamysłem jest połączenie jej ze ścieżką na Świetlickiego). Prace obejmą również rozbiórkę mostu i budowę przepustu przez rzekę Pabiankę.

Z kolei na skrzyżowaniu „Grota” Roweckiego z Orlą (przy pływalni miejskiej i cmentarzu) powstaną nowe pasy z sygnalizacją – tak, by upłynnić ruch na jednym z przelotowych fragmentów miasta. Kolejne rondo powstanie u zbiegu Świetlickiego i Jutrzkowickiej.

Podpisana umowa z wykonawcą opiewa na blisko 27 mln zł. Po uzyskaniu pozwolenia (do końca kwietnia 2019), wykonawca przystąpi do robót. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia 2020 r.

– Droga wojewódzka nr 485 łączy Pabianice i Bełchatów. Stanowi dla tych miast łącznik z drogą ekspresową S8. Jest także jedną z najbardziej obciążonych ruchem dróg wojewódzkich na terenie Łódzkiego – dodał marszałek Witold.

Długość odcinka: 2,3 km – ulica Kilińskiego i Jutrzkowicka. Zakres rzeczowy:

• rozbiórka i budowa nawierzchni jezdni,
• przebudowa i rozbudowa skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Moniuszki),
• rozbiórka i budowa zjazdów,
• budowa zatok autobusowych,
• rozbiórka i budowa chodników,
• rozbiórka i budowa przepustów,
• rozbudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy drogowego),
• budowa oświetlenia drogowego,
• przebudowa kolidujących sieci infrastruktury,
• rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Pabiankę,
• budowa zatok postojowych,
• budowa ścieżki rowerowej.