KOMUNIKACJA

Przebudowa ulicy Warszawskiej za 6 milionów złotych

Nowa nawierzchnia, przebudowa skrzyżowań i ścieżka rowerowa – to niektóre z punktów inwestycji, na którą dostaniemy dofinansowanie.

Po raz pierwszy o pieniądze na ul. Warszawską staraliśmy się bezskutecznie w 2016 roku z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W 2019 wniosek został złożony ponownie do nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych (pisaliśmy o tym pod koniec maja TUTAJ).

Inwestycja drogowa pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” znalazła się na liście projektów ujętych do dofinansowania z FDS. Zostanie ono udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Wartość zadania wg zgłoszonego wniosku to 6.055.084 zł. Pabianice chcą uzyskać do 80% kosztów kwalifikowanych (kwota będzie ustalona przez wojewodę łódzkiego).

Inwestycja zakłada:

• przebudowę nawierzchni drogi na długości 754 m i dostosowanie jezdni do kategorii KR3 wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika po stronie wschodniej

• przebudowę przejść dla pieszych z ich dodatkowym doświetleniem

• przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (ul. Familijna, Nastrojowa)

• budowę zatok autobusowych

• budowę kanalizacji deszczowej na wymienionym odcinku

Oprócz pieniędzy na modernizację fragmentu Warszawskiej, wystąpiliśmy również o dofinansowanie na przebudowę ulic Gruntowej i Piaskowej. Wniosków nie uwzględniono. Więcej o staraniach o rządowe wsparcie na inwestycje drogowe przeczytacie TUTAJ.