KOMUNIKACJA

Przebudowa Warszawskiej uratowana

Urzędnicy wynegocjowali zmiany w zapisach umowy.

Wczoraj po południu napisaliśmy o niepewnym losie remontu ulicy Warszawskiej. Na tę inwestycję otrzymaliśmy 3,6 mln z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, jednak jak poinformowała nas rzeczniczka ratusza Aneta Klimek: „pojawiła się niepokojąca informacja co do możliwości wydatkowania zgodnie z przedstawionym harmonogramem, czyli do czerwca 2020”. Od wczoraj prezydent i skarbniczka prowadzili rozmowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

– Uzyskano zrozumienie sytuacji oraz pozytywne stanowisko ŁUW. W związku z tym jest możliwość rozliczenia przyznanej dotacji do końca 2019, natomiast wkładu własnego w 2020. Takie rozwiązanie daje szansę na przystąpienie do realizacji inwestycji – mówi rzecznik ratusza Aneta Klimek.

Dzisiaj w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zostaną zgodnie z wytycznymi wojewody złożone dokumenty potwierdzające gotowość do podpisania umowy o dofinansowanie z FDS z jednoczesną prośbą o zmianę zapisów umowy. Wkrótce planowana jest sesja Rady Miejskiej w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego.

Kwotę dofinansowania z rządowego projektu musimy wykorzystać w 2019 roku. To komplikuje sytuację przetargową i przed potencjalnym wykonawcą stawia duże wyzwanie, aby 60 procent prac wykonać w tym roku, ale jest to możliwe i z determinacją podejmiemy tę próbę – deklaruje prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Historia starań

W sierpniu poinformowaliśmy o przyznaniu pieniędzy z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej.

Wartość zadania to według zgłoszonego wniosku 6.055.084 zł. Pabianice chciały uzyskać do 80% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie zatwierdził Prezes Rady Ministrów, kwota została ustalona przez wojewodę łódzkiego. Niedawno (13 września) okazało się, że Pabianice dostaną tylko 60% (4,8 mln zmniejszone do 3,6 mln). Prezydent Grzegorz Mackiewicz był rozczarowany mniejszym wsparciem na inwestycję, o którą zabiegał od trzech lat.

Po raz pierwszy o pieniądze na ul. Warszawską staraliśmy się bezskutecznie w 2016 roku z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W 2019 wniosek został złożony ponownie do nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych (pisaliśmy o tym pod koniec maja TUTAJ).

Oprócz pieniędzy na modernizację fragmentu Warszawskiej, wystąpiliśmy również o dofinansowanie na przebudowę ulic Gruntowej i Piaskowej. Wniosków nie uwzględniono. Więcej o staraniach o rządowe wsparcie na inwestycje drogowe przeczytacie TUTAJ.

Jakie ulice w kolejnym naborze? 

W kilku województwach zamknięto już ogłoszony pod koniec lipca nabór na dofinansowanie w 2020 roku. Łódzki Urząd Wojewódzki jeszcze nowego nie ogłosił, ale ratusz już przygotowuje się do udziału w kolejnym rozdaniu rządowych pieniędzy.

Czy pabianickie ulice załapią się na następny nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych?

– Prawdopodobnie uda się proces projektowania i wspólnie z gminą Ksawerów będziemy wnioskować o całą ulicę Zaradzyńską. Jeżeli uda się dokończyć proces projektowania, to wchodzi w grę ul. Widzewska, a także zgłoszone wcześniej: ulice Piaskowa i Gruntowa. To na razie wstępna propozycja, decyzja jeszcze nie zapadła – mówi Aneta Klimek.

O fatalnym stanie ulicy Zaradzyńskiej CZYTAJ TUTAJ.