FAKTY

Przedszkola od poniedziałku. Mniej chętnych niż miejsc

Do miejskich przedszkoli wrócić może około 30 proc. wszystkich dzieci, czyli 600-650 z ok. 1900. Chęć posłania dzieci do przedszkoli zadeklarowało na razie ok. 350 osób.

Rząd 16 marca zamknął przedszkola i żłobki. 29 kwietnia premier ogłosił, że od 6 maja mogą one funkcjonować, ale pozostawił w tej kwestii wolną rękę samorządom. O przygotowaniach i rozwiązywaniu różnorakich problemów w Pabianicach napisaliśmy TUTAJ.

Już wiadomo, że nasze przedszkola miejskie będą gotowe na przyjecie dzieci w poniedziałek (11 maja).  Zapewnią wyłącznie zajęcia opiekuńcze-wychowawcze, bez dydaktycznych. W placówkach będzie obowiązywać ustalony rygor sanitarny, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

30 % tylko zdrowych dzieci

Liczba przyjętych dzieci będzie zależała od tego jaką liczbą nauczycieli/pomocy nauczyciela i powierzchnią danych sal dysponują poszczególne placówki, aby zapewnić właściwe warunki. Grupy mogą liczyć do 12 dzieci (na każde dziecko/opiekuna musi przypadać 4 m.kw.). W związku z tym przyjętych może zostać około 30 proc. wszystkich dzieci (600-650 dzieci). W chwili obecnej chęć posłania dzieci do przedszkoli zadeklarowało ok. 350 osób – to szacunek na dziś, po wstępnych informacjach od rodziców. Godziny otwarcia przedszkola będzie ustalał dyrektor (mogą nieznacznie odbiegać od wcześniej ustalonych). Rodzic płaci za czas pobytu dziecka zgodnie z obowiązującymi zasadami. Mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Będzie bezdotykowo mierzona temperatura wszystkich osób wchodzących do przedszkola (i dodatkowo dzieci w ciągu dnia). Wszystkie placówki przygotowały procedury bezpieczeństwa, w których zamieściły zasady organizacyjne, obowiązki rodziców, pracowników i sposób postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Ratusz zaopatrzył przedszkola w dodatkowe środki higieniczne. Wczoraj (5 maja) do przedszkoli dowieziono 750 maseczek wielokrotnego użytku, 100 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 40 paczek rękawiczek, przyłbice i fartuchy. Zapasy będą uzupełniane.

Nowe kryteria

W okresie pandemii obowiązują nowe kryteria przyjęcia do przedszkola. Pierwszeństwo mają: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników handlu i przedsiębiorstw pracujących na rzecz zwalczania i przeciwdziałania epidemii. Dziecko można zgłosić co najmniej dwa dni robocze wcześniej, licząc od dnia kiedy miałoby przyjść do przedszkola. Formularze dla rodziców oraz procedury postępowania są dostępne w placówkach. Czy dziecko zostanie przyjęte, będzie zależało od dyrektora, który musi wziąć pod uwagę możliwości lokalowe i personalne jednostki. Decyzje dotyczące działalności przedszkoli mogą ulec zmianie zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Zasady bezpieczeństwa

11 maja wznawia działalność Żłobek Miejski i jego Filia. Placówki będą sprawować opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 16.30. Od kilku już dni trwają przygotowania do przyjęcia dzieci. Zgodnie z wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, należy stworzyć bezpieczne dla zdrowia warunki pobytu dzieci, opiekunów, pracowników i rodziców. Obowiązuje bezwzględny reżim sanitarno-higieniczny, począwszy od dezynfekcji rąk, zabawek, blatów, stolików łóżeczek, leżaków i innych przedmiotów.

Sale zabaw i odpoczynku w obu placówkach są już przygotowane. Wyeliminowane są zabawki pluszowe i inne przedmioty trudne do dezynfekcji. Ograniczono liczbę łóżeczek i leżaków. W miejscu spożywania przez dzieci posiłków zachowano odległość stolików a przy każdym z nich usiądzie 2 dzieci. Wyznaczono również ciągi komunikacyjne dla rodziców i pracowników z wyznaczonym dystansem do 2 metrów. W wyznaczonych miejscach umieszczono instrukcje mycia rąk, dezynfekcji, zakładania/zdejmowania maseczek i rękawiczek. W obu budynkach wyznaczono strefę pomiaru temperatury dziecka, rodziców i pracowników. Wydzielono również miejsce izolacji dla dziecka/pracownika z podejrzeniem COVID – 19, które zabezpieczono w środki dezynfekcji, maseczki i rękawice. Wszystkie pomieszczenia są wysprzątane i zdezynfekowane. Opracowane są również procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. Wywieszono je na tablicach informacyjnych i będą dostępne na stronie internetowej naszego żłobka. Kontakt rodzica na temat dziecka odbywa się z opiekunem grupy wyłącznie w formie telefonicznej w godzinach 12.00 – 13.30.

Formularze zgłoszeń, wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje dotyczące funkcjonowania placówek rodzice znajdą na stronach internetowych przedszkoli i żłobka.